ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr - rok 2020

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2020 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2020 - elektrické vykurovanie maštale pre nososrožcov, zverejnené dňa 27. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 021/P-004/2020 - údržba zelene v areáli ZOO, zverejnené dňa 26. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 023/P-001/2020 - rekonštrukcia a modernizácia maštalí nosorožce, zverejnené dňa 26. 2. 2020

Kúpna zmluva č.11/002/2020 - lama krotká, zverejnené dňa 24. 2. 2020

Kúpna zmluva č.021/P-003/2020 - škoda Liaz, zverejnené dňa 10. 2. 2020 

Kúpna zmluva č. 11/001/2020 - lama krotká, zverejnené dňa 27. 1. 2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zverejnenej dňa 22. 8. 2019 s Jurki - Hayton, s.r.o., zverejnené dňa 23. 1. 2020

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/20 a  OZ Preliezka, zverejnené dňa 21. 1. 2020

Dohoda o spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, zverejnené dňa 17. 1. 2020

 

Zverejnenie podmienok OVS:

Objednávky, faktúry:

Január 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslanéVyhľadávanietlačidlo vstupenky online