ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr - rok 2020

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2020 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 023/K-005/2020 - osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém, zverejnené dňa 10. 9. 2020

Kúpna zmluva č. 11/015/2020 - jeleň európsky, zverejnené dňa 4. 9. 2020

Zmluva o spolupráci č. 052/2-2/20 s OZ Preliezka, zverejnené dňa 16. 6. 2020

Zmluva o nájme pozemku č.052/5-1/20 - detský kolotoč, zverejnené dňa 12. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 11/007/2020 - labuť čierna a surikata vlnkavá, zverejnené dňa 11. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 11/006/2020 - labuť čierna, zverejnené dňa 11. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 023/K-005/2020 - osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém, zverejnené dňa 21. 5. 2020

Kúpna zmluva č. 11/005/2020 - chochlačka bielooká, zverejnené dňa 6. 5. 2020

Zmluva o spolupráci č. 052/2-3/20 - prevádzkovanie turistického vláčika, zverejnené dňa 5. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 023/K-004/2020 - zvlhčovače do pavilónu primátov, zverejnené dňa 30. 4. 2020

Kúpna zmluva č. 11/004/2020 - kôň domáci - poník, zverejnené dňa 2. 4. 2020

Dodatok č.2 k Dohode o poskytovaní právnej pomoci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Soni Pohovejovej, zverejnené dňa 10. 3. 2020

Kúpna zmluva č. 11/003/2020 - lama krotká, zverejnené dňa 9. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2020 - elektrická prípojka pre maštale č. 1 a č. 2 pre nosorožcov, zverejnené dňa 2. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2020 - elektrické vykurovanie maštale pre nososrožcov, zverejnené dňa 27. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 021/P-004/2020 - údržba zelene v areáli ZOO, zverejnené dňa 26. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 023/P-001/2020 - rekonštrukcia a modernizácia maštalí nosorožce, zverejnené dňa 26. 2. 2020

Kúpna zmluva č. 11/002/2020 - lama krotká, zverejnené dňa 24. 2. 2020

Kúpna zmluva č. 021/P-003/2020 - škoda Liaz, zverejnené dňa 10. 2. 2020 

Kúpna zmluva č. 11/001/2020 - lama krotká, zverejnené dňa 27. 1. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnenej dňa 22. 8. 2019 s Jurki - Hayton, s.r.o., zverejnené dňa 23. 1. 2020

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/20 s  OZ Preliezka, zverejnené dňa 21. 1. 2020

Dohoda o spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, zverejnené dňa 17. 1. 2020

 

Zverejnenie podmienok OVS:

Objednávky, faktúry:

August 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Júl 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Jún 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Máj 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Apríl 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Marec 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Február 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Január 2020:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslanéVyhľadávanietlačidlo vstupenky online