ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2015

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava od 1. 1. 2013 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v € s DPH.

Zmluvy

Kúpna zmluva 11/010/2015 (PDF 242 kB)

Kúpna zmluva 11/001/2015 (PDF 173 kB)

Kúpna zmluva 11/003/2015 (PDF 184 kB)

Kupna zmluva 14122015 (jpg 112 kB)

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 021/001/2015 (PDF 542 kB)

Rámcová zmluva č. 5001/2015 (PDF 599 kB)

Rámcová zmluva č. 5002/2015 (PDF 596 kB) 

Rámcová zmluva č. 5003/2015 (PDF 622 kB)

Rámcová zmluva č. 5004/2015 (PDF 602 kB)

Zmluva č. 051/01/2015 o vykonávaní činnosti technika BOZP (PDF 271 kB)

Zmluva č. 051/02/2015 o vykonávaní činností technika požiarnej ochrany (PDF 200 kB)

Zmluva č. 051/03/2015 o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej služby (PDF 356 kB)

Zmluva č. 051/04/2015 (PDF 336 kB)

Zmluva o dielo č. 023P/001/2015 (PDF 670 kB) 

Zmluva o dielo č. 023P/002/2015 (PDF 810 kB)

Zmluva o spolupráci 932015 (PDF 458 kB)

Zmluva o spolupráci č. 5/2015 (PDF 307 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/15 (PDF 204 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-3/15 (PDF 575 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-4/15 (PDF 181 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci 052/3 - 1/15 (PDF 617 kB)

Zmluva o dielo č. 021/01/2015 (PDF 764 kB)

Zmluva o dielo č. 58/2015 (PDF 975 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 490 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 09. 03. 2015 (PDF 784 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, dodávke a distribúcii elektrickej energie (PDF 276 kB)

Komisionárska zmluva č. 1/2015 (PDF 878 kB)

Zmluva o nájme motorového vozidla (PDF 960 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-5/15 (PDF 792 kB)

Zmluva o dielo 112/15 BA (PDF 512 kB)

Zmluva o nájme ABO - 241523/1/2015 (PDF 1,21 MB)

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci 051/04/2015 (PDF 270 kB)

Zmluva o dielo Trigema (PDF 428 kB)

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti 11/1-12/2015 (PDF 840 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci (PDF 111 kB)

Zmluva o dodávke stravy (PDF 433 kB)


Faktúry, objednávky

Faktúry doručené (PDF 137 kB)

Faktúry odoslané (PDF 58 kB)

Objednávky doručené (PDF 47 kB)

Objednávky odoslané (PDF 76 kB)

Zámer prípadu osobitného zreteľa

 

Podmienky a výsledky OVS

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online