ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2017 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

 

Zmluvy:

Kúpna zmluva č. 11/006/2017 (PDF 228 kB)

Kúpna  zmluva č. 11/001/2017 (PDF 280 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov (PDF 60 kB)

Kúpna zmluva č. 11/005/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva č. OOU 20032017008 o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov (PDF 117 kB)

Zmluva o dielo - údržba zelene (PDF 80 kB)

Zmluva o dielo a udelení súhlasou na jeho použitie (Licenčná zmluva) (PDF 48 kB)

Kúpna zmluva č. 11/009/2017 (PDF 228 kB)

Kúpna zmluva č. 11/020/2016 (PDF 284 kB)

Kúpna zmluva č. 11/010/2017 (PDF 228 kB)  

Zmluva o spolupráci č. 5.001/2017 (PDF 144 kB)

Zmluva o dielo č. 023/K-001/2017 (PDF 104 kB)

Zmluva o spolupráci č. 5.002/2017 (PDF 112 kB)

Zmluva BOZPPO č. 20170420008001 (PDF 92 kB) 

Zmluva  PZS 20170420008001 (PDF 88 kB)

Dotaznik pre vypracovanie cenovej ponuky (PDF 104 kB)

Zmluva o nájme pozemku 052/5-3/17 (PDF 108 kB)

Zmluva o spolupráci 052/5-4/17 (PDF 55,3 kB)

Zmluva o nájme pozemku 052/5-5/17 (PDF 105,16 kB)

Zmluva o spolupráci 052/5-6/17 (PDF 55,3 kB)

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5 - 7/17 (PDF 106 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 68,4 kB)

Zmluva o dielo č 023/K - 002/2017 (PDF 68 kB)

Kúpna zmluva  č. 11/012/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny (PDF 652 kB)

Kúpna zmluva č. 11/013/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva č. 052/3 - 1/17 o propagacii mrazenych zmrzlinovych kremov Algida (PDF 92 kB)

Kúpno-predajná zmluva Quessant (PDF 65 kB)

Kúpna zmluva č. 11/015/2017 (PDF 232 kB) 

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5-2/17 (PDF 1,44 mB)

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5-1/17 (PDF 10,5 mB)

Zmluva o dielo č. 023/K-003/2017 (PDF 263 kB)

Kúpna zmluva č. 11/017/2017 (PDF 304 kB)

Kúpna zmluva č. 11/016/2017 (PDF 302 kB)

Kúpna zmluva č. 11/018/2017 (PDF 264 kB)

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupraci (PDF 656 kB)

Kúpna zmluva č. 11/019/2017 (PDF 260 kB)

Kúpna zmluva č. 11/020/2017 (PDF 264 kB)

Kúpna zmluva č. 11/021/2017 (PDF 256 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2017 (PDF 174 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2017 (PDF 172 kB)

Zmluva č. 2017300800801 (PDF 249 kB)

Zmluva č. 11/022/2017 (PDF 260 kB)

Zmluva č. 20012212 (PDF 284 kB)

Zmluva č. 023/P-005/2017 (PDF 188 kB)

Zmluva č. 11/024/2017 (PDF 256 kB) 

Zmluva č. 023/K-003/2017 (PDF 180 kB)

Zmluva č. 2017/090 (PDF 186 kB)

Zmluva č. 023/P-006/2017 (PDF 244 kB)

Zmluva o dielo (PDF 175 kB)

Zmluva č. 023/K-004/2017 (PDF 2,06 mB)

Zmluva č. 11/026/2017 (PDF 256 kB)

Zmluva č. 0210012017 (PDF 52 kB)

Zmluva č. 11/028/2017 (PDF 556 kB)

Zmluva č. 11/029/2017 (PDF 400 kB), zverejnené 14. 12. 2017

Zmluva č. 631222 (PDF 57,5 kB), zverejnené 18.12.2017

Zmluva č. 11/030/2017 (PDF 253 kB), zverejnené 20.12.2017

Zmluva č. 11/1-12/2017 (PDF 179 kB), zverejnené 22.12.2017


Objednávky, faktúry:

December 2017

Faktúry odoslané (PDF 124 kB)

Faktúry doručené (PDF 188 kB)

Objednávky doručené (PDF 121 kB)

Objednávky odoslané (PDF 152 kB)

 

November 2017

Faktúry odoslané (PDF 111 kB)

Faktúry doručené (PDF 164 kB)

Objednávky doručené (PDF 110 kB)

Objednávky odoslané (PDF 141 kB)

 

Október 2017

Faktúry odoslané (PDF 123 kB)

Faktúry doručené (PDF 171 kB)

Objednávky odoslané (PDF 143 kB)

Objednávky doručené (PDF 119 kB)

 

September 2017

Faktúry odoslané (PDF 608 kB)

Faktúry doručené (PDF 164 kB)

Objednávky odoslané (PDF 144 kB)

Objednávky doručené (PDF 116 kB)

 

Január - august 2017

Faktúry odoslané (PDF 658 kB)

Faktúry doručené (PDF 506 kB)

Objednávky odoslané (PDF 294 kB)

Objednávky doručené (PDF 158 kB)

 

 Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online