ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2019

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2019 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o výkone strážnej služby č.023/P-002/2020, zverejnené dňa 30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2019, zverejnené dňa 30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 023/P-001/2020, zverejnené dňa 20. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/031/2019, zverejnené dňa 16. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/030/2019, zverejnené dňa 10. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/028/2019, zverejnené dňa 4. 12. 2019

Zmluva o dielo č.023/P-009/2019, oprava maštale č. 2 pre nosorožcov, zverejnené dňa 8. 11. 2019

Zmluva o dielo č.023/K-007/2019, preliezky vo vonkajšom výbehu pre orangutanov sumatranských, zverejnené dňa 8. 11. 2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby, č. S152100081, zverejnené dňa 30. 10. 2019

Zmluva o dielo - obnova hlavnej komunikácie LES č. 023/K-005/2019, zverejnené dňa 23. 10. 2019

Kúpna zmluva - daniel škvrnitý č. 11/025/2019, zverejnené dňa 10. 10. 2019

Zmluva o dielo - realizácia optickej prípojky v areáli ZOO, zverejnené dňa 25. 9. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-008/2019 - doplnenie oceľových mreží v Pavilóne primátov, zverejnené dňa 12. 9. 2019

KPZ č.11/023/2019, zverejnené dňa 11. 9. 2019

Zmluva o dielo č.023/ K-004/2019 - voliéra pre belaňu tundrovú, zverejnené 9. 9. 2019

KPZ č. Z201925795_Z, zverejnené dňa 2. 9. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-007/2019 - oprava strechy maštale pre sitatungy a dikdiky, zverejnené 28. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-006/2019 - oprava strechy skladu suchého krmiva na hospodárskej správe, zverejnené 28. 8. 2019

Nájomná zmluva č.052/5-2/2019, zverejnené dňa 27. 8. 2019

KPZ, Jurki- Hayton, s.r.o., zverejnené 22. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-005/2019 - oprava maštale pre hrošíky, zverejnené dňa 22. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-004/2019 - elektrická prípojka a technologická šachta pre studňu, zverejnené dňa 5. 8. 2019

Zmluva o nájme pozemku č. 051/002/2019, zverejnené dňa 24. 7. 2019

KPZ č.11/020/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

KPZ č.11/019/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2019, oprava ležoviska a častí výbehu zubra európskeho, zverejnené dňa 21. 6. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-3/19, zverejnené  dňa 31. 5. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 051/2014/01, zverejnené dňa 24. 4. 2019

KPZ č.11/005/2019, zverejnené dňa 18. 4. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 12. 4. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-2/19, zverejnené 5.4.2019

Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 021/P-05/2018, zverejnené dňa 1. 4. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 052/5-1/19, zverejnené dňa 29.3.2019

Zmluva o dielo č. 021-003-2019-Úprava terénu a výsadba zelene, zverejnené dňa 29. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 01/2019/ZOO BA/VO ZOO-051/001-VO/2019, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dohoda o skončení zmluvy č. 01/2015/ZOO BA/VO ZOO-051/04/2015, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1 - 12/2018, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 14. 3. 2019

Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živ. produktov č.31102071, zverejnené dňa 1. 3. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-1/19, zverejnené dňa 18. 2. 2019

Zmluva o dielo č.023/P-001/2019, zverejnené dňa 15. 2. 2019

KPZ č.11/002/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019

KPZ č.11/001/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019 

Zmluva o dodávke stravy č.021/P-001/2019, zverejnené dňa 14. 1. 2019


Zverejnenie podmienok OVS:

Podmienky zámeru na prenájom jazdeckého areálu

Objednávky, faktúry:

December 2019:  

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

November 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Október 2019: 

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

September 2019: 

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

August 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Júl 2019: 

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Jún 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Máj 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Apríl 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Marec 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Február 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Január 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané


Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2018
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013
Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online