ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Saimiri vevericovitý

(Saimiri sciureus)

 

Rad: primáty

Prirodzený výskyt: tropická Južná Amerika

Biotop: tropické dažďové pralesy

Dĺžka tela: 25 – 35 cm

Priemerná dĺžka chvosta: 40 cm

Hmotnosť: 700 – 1200 g samce, 500 – 750 g samice

Priemerná dĺžka gravidity: 160 dní

Počet mláďat: 1

Spôsob života: tvoria zmiešané skupiny až do 100 jedincov

Potrava: ovocie, hmyz, mäkkýše, malé stavovce, vajíčka, nektár

Priemerná dĺžka života: 21 rokov

Ohrozenie podľa IUCN: LC – málo dotknutý

Zaujímavosť: Mozog saimiri je v pomere k telesnej hmotnosti zhruba dvakrát tak veľký ako u človeka. Najvyvinutejšie sú tie časti, ktoré zodpovedajú za koordináciu pohybu.

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online