ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Plazy

Užovka červená

(Pantherophis guttatus)

Rad: šupináče - hady
Dĺžka tela: 61 – 182 cm
Počet vajec: 3 - 40
Doba inkubácie: 60 - 65 dní
Dĺžka života: 22 rokov
Potrava: hlodavce, vtáky, vtáčie vajcia, jaštery, žaby
Výskyt: lesy a lúky na východe USA

Vyhľadávanie



tlačidlo vstupenky online