ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Plazy

Varan stepný

(Varanus exanthematicus

Rad: šupináče
Dĺžka tela: 1,5 - 2 m
Hmotnosť: 1 – 70 kg
Počet vajec: 10 - 50
Dĺžka inkubácie: 5 - 6 mesiacov
Spôsob života: samotársky, silne teritoriálny
Priemerná dĺžka života: 13 rokov
Potrava: malé cicavce, hady, vtáky, žaby, jaštery, vajcia, slimáky, hmyz, zdochliny
Predátory: vtáky, hady
Prirodzený výskyt: hlavne savany, no aj trávnaté oblasti Afriky - južne od Sahary

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online