ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Vodárka lečve kafuenskáVodárka lečve kafuenská

(Kobus leche kafuensis)

Rad: párnokopytníky
Dĺžka tela: 161 – 169 cm
Výška v kohútiku: 85 – 110 cm
Hmotnosť: 60 – 130 kg
Dĺžka gravidity: 7 - 8 mesiacov
Počet mláďat: 1
Pôrodná hmotnosť:  5 kg 
Potrava: trávy, vodné rastliny
Spôsob života: zmiešané skupiny
Výskyt: močiare a mokrade Afriky (Zambia)

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online