ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Výskumný projekt

               

Všetkým študentom od 14 do 19 rokov ponúkame realizáciu výskumného projektu z biológie,  pod vedením biológov z oddelenia vzdelávania ZOO Bratislava. Predmet výskumu môže byť rôzny, od etológie primátov, suchozemských živočíchov, vtákov a plazov, až po chod zoo, ohrozené zvieratá a ekológiu. Vzdelávací projekt môže slúžiť ako podklad pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ).

Čo získaš účasťou na výskumnom projekte?

Špecifický cieľ  
Schopnosť systematicky plánovať a realizovať vzdelávací projekt.

Stretnutie 1 
Úvod do výskumného projektu, špecifikácia témy, cieľov a tvorba hypotéz. Náčrt plánu projektu.  

Stretnutie 2 
Zhodnotenie čiastkových cieľov a priebehu pozorovaní, neformálne stretnutie so všetkými účastníkmi a mentormi. Študenti majú možnosť stretnúť sa, okrem mentora, aj s chovateľmi/ zoológmi na krátke interview (ak si to bude vyžadovať téma výskumu).  

Stretnutie 3 
Konzultácia s mentorom projektu, príprava podkladov na finálnu prezentáciu. Študenti budú mať poslednú možnosť pýtať sa otázky a urobiť posledné úpravy v projekte.    

Konzultácie 
Každú stredu, v čase od 14:00 do 16:00 môžu študenti prísť do ZOO na konzultáciu zdrojov, štúdií, článkov a budú im poskytnuté potrebné rady.  

Pozorovania
Študenti dostanú kartičku, ktorá ich bude oprávňovať na vstup do ZOO v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Kartička je platná po dobu 3 mesiacov.

CENA: 30 EUR/osoba

Ako zvýšiť motiváciu študentov?Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online