ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zákazky a výzvy - rok 2020

ROK 2020:

Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba zelene pre rok 2020, zverejnené dňa 5. 2. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia a modernizácia maštalí č.1 a č. 2 pre nosorožce, zverejnené dňa 5. 2. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky-elektrické vykurovanie maštale pre nosorožce, zverejnené dňa 5. 2. 2020Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online