ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Komentované kŕmenie - 28. týždeň

Od 7. júla si môžete spestriť návštevu našej ZOO a zažiť komentované kŕmenie chovateľmi.

 

 

Tento týždeň sa môžete tešiť na nasledovné druhy zvierat:

07. 07. o 13:30 h. zubor európsky
08. 07. o 11:00 h. medveď hnedý
09. 07. o 15:00 h. ťava dvojhrbá
10. 07. o 10:30 h. makaky a gibony

 

Tento rok sme zmenili koncept komentovaného kŕmenia. Spolupracujeme s chovateľmi, ktorí majú o svojich zverencoch najlepší prehľad a najčerstvejšie informácie a majú záujem ich aj prezentovať pred návštevníkmi. Komentované kŕmenie je preto v tohtoročnej letnej sezóne ponúkané najmä v pracovných dňoch, podľa aktuálnych služieb chovateľov. Väčšinou pôjde o druhy ako medveď hnedý, zubor európsky, jeleň európsky, makak magot, gibon zlatolíci, pes ušatý, ťava dvojhrbá. Rozpis kŕmení budeme pripravovať na každý týždeň zvlášť podľa dohody s konkrétnymi chovateľmi a bude dostupný na webovej stránke, sociálnych sieťach a pri vstupe do zoo.

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online