ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Noví malí obyvatelia našej ZOO

Naša zvieracia rodina sa neustále rozrastá. Každým mesiac sa môžete tešiť z nových prírastkov rôznych živočíšnych druhov. V letnom období sa nám podarilo odchovať vtákov - plameniaky a papagáje, dikobraza, ale i kopytníky - zebru, kulana aj zubra. Zvieratká už majú pár týždňov života za sebou a všetkým sa zatiaľ výborne darí. 

 

 

Plameniak ružový

 V dňoch 12 až 27. 6. sa vyliahli prvé tohtoročné mláďatká plameniakov ružových. Plameniaky, tak ako väčšina vtákov, sú párové zvieratá, no žijú a hniezdia v mnohopočetných kolóniách. Samica znáša len jedno vajíčko do hniezda, ktoré má podobu kopčeka s jamkou. Vo veľkých skupinách je nutné, aby sa matka a jej mláďa navzájom rozpoznali. Niekoľko hodín pred vyliahnutím si matka a jej potomok začnú vymieňať zvuky – volania. Tento úkaz sa nazýva „vpečatenie“. Rodičia kŕmia svoje mláďatá vysoko výživnou zmesou nazývanou „mlieko“, ktorá je zložená z tukov, proteínov, karbohydrátov a krvi. Hniezda si páry stavajú v tzv. krčných vzdialenostiach, aby na hniezdiacu dvojicu nedočiahla susedná dvojica. Plameniaky si totiž svoje hniezda bránia pred ostatnými členmi kolónie. Plameniaky získavajú potravu zvláštnym spôsobom. Vodu, ktorú naberajú do zobáka, vzápätí vytláčajú jazykom von a tak ju filtrujú. Vnútri zobáka sa totiž nachádzajú rohovinové doštičky s lamelami, ktoré tento filtračný aparát vytvárajú. Potrava ako riasy, kôrovce a mäkkýše sa pritom zachytáva v zobáku. Ružovú farbu získavajú plameniaky z vodných baktérií a beta karoténu, ktorý sa nachádza v krevetách a riasach. Charakteristické je, že často stoja na jednej nohe. Plameniaky sú schopné udržiavať polovicu tela v stave odpočinku a druhú v stave bdenia. 


Papagáj kráľovský

 V polke júna nám pribudlo mláďatko papagája kráľovského. Po dlhom čase sa nám v minulom roku podaril úspešný odchod 3 mladých papagájov kráľovských. Tak ako väčšina vtákov aj papagáje sú párovo žijúce druhy. Papagáje kráľovské obývajú dažďové lesy Austrálie, kde žijú v malých skupinách. Živia sa semenami a plodmi, ktoré oberajú zo stromov a následne otvárajú silnými zobákmi. Pazúry im slúžia na pridržiavanie sa a lozenie po vertikálnych kmeňoch stromov. Dožívajú sa až 25 rokov života. Dĺžka ich tela dosahuje 42 cm. Samica po párení znesie dve až päť vajec, ktoré inkubuje 21 dní. Samca od samice možno rozoznať podľa sfarbenia peria na hlave: samce majú čisto červenú hlavu, samice zelenú.

 


Dikobraz bielochvostý

18. júla nám pribudlo mláďatko dikobraza bielochvostého. Dikobraza môžete spoznať podľa jeho dlhých ostrých ostňov, ktoré využíva najmä na ochranu pred veľkými mačkovitými šelmami. Keď sa cítia v ohrození, naježia dlhé ostne a smerujú ich proti nepriateľovi. Akonáhle sa ostňami dotknú predátora, dokážu ich z pokožky veľmi rýchlo uvoľniť a tie ostanú zapichnuté v koži nepriateľa. Dikobrazy sú nočné zvieratá, preto do svojho vonkajšieho výbehu vychádzajú až za súmraku. Zazrieť ich môžete v ich vnútornom priestore cez bočné okienko.


Zebra Chapmanova

V piatok, 19. júla 2019 sa nám narodila samička zebry Chapmanovej (Equusburchellii chapmani). Tomuto prírastku sa veľmi tešíme, nakoľko je to prvé mláďa našej samice Mary. Chovatelia jej dali meno afrického pôvodu Masika, čo v preklade znamená ,,narodená počas monzúnu“. Toto meno zvolili na základe toho, že sa mladá samička narodila v okamihu krátkeho, ale intenzívneho, ktorý Bratislavou prešiel v piatok v poobedných hodinách. Hrdý otec, je náš chovný samec Viktor. Viktor sa v tomto roku stal už druhýkrát otcom, 23. apríla 2019 sa narodila jeho dcéra Kendi, ktorej matka je samica Katie. Všetkých  členov stáda môžete spolu vidieť vo výbehu. Zebrám pomáha ich čierno-biele sfarbenie pri strete s nepriateľom. Predátor má problém rozoznať iba jedného jedinca v skupine zebier. Pruhy zároveň skresľujú  vzdialenosť zebry za šera alebo tmy. Podobne to vplýva aj na dotieravý hmyz, ktorý ich odrádza, lebo hmyz rozoznáva len väčšie plochy rovnakej farby a ktorého oči majú problém si vybrať jedného konkrétneho jedinca. Pruhy zebrám slúžia ako prirodzená ochrana proti slnku.


Zubor európsky

Dňa 25. júla sa v ZOO Bratislava narodilo mláďa zubra európskeho. Matkou je samica Princezná (nar. Bratislava 2005) a otcom samec Cvajan (nar. Chomutov 2005). V týchto dňoch mláďa, matka ale aj celé stádo potrebuje pokoj, aby si na novú situáciu a člena stáda zvyklo. V bratislavskej ZOO sa prvé zubrie mláďa (samička) narodilo v roku 2001. Zubor európsky je najväčší suchozemský cicavec a voľne žijúci prežúvavec Európy, patrí ku párnokopytníkom z čeľade turovitých. Pred niekoľkými storočiami bol na našom území rozšíreným živočíchom. Začiatkom 20. storočia vo voľnej prírode vyhynul. Dôvodom bolo intenzívne odlesňovanie a neregulovaný lov. Z posledných 54 kusov zubrov chovaných v zajatí sa podarilo udržať celú dnešnú populáciu zubra európskeho. V súčasnosti bol však zubor do voľnej prírody úspešne navrátený vďaka reštitučným programom vo východnej Európe. Prvý takýto program bol uskutočnený v roku 1952 v Poľsku. Aj naša ZOO sa pridala k návratu zubrov do prírody. V roku 2004 bola samica Púpava prevezená do NP Poloniny v rámci celoeurópskeho projektu obnovy voľne žijúcej populácie. Udržanie populácie zubra a jeho návrat do voľnej prírody je podľa niektorých vedcov najvýznamnejším európskym úspechom ochrany kriticky ohrozených.


 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online