ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Opäť otvárame - už 6. mája

ZOO sa opäť otvára pre verejnosť 6. mája 2020. Zoologická záhrada Bratislava má pre svojich verných návštevníkov potešujúce správy. Po dvojmesačnom období, kedy bola ZOO Bratislava v dôsledku zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 zatvorená, sa ZOO pripravuje na opätovné otvorenie svojich brán a privítanie prvých návštevníkov.

 

Na základe rozhodnutia nášho zriaďovateľa, hlavného mesta SR Bratislava, bola zoologická záhrada pre návštevníkov uzatvorená od 9. marca 2020. Z predstavenia štyroch fáz otvárania ekonomiky v SR vyplynulo, že zoologické záhrady spadajú do druhej fázy, to znamená, že ZOO Bratislava bude otvorená po vyhlásení druhej fázy za podmienok:

  • Do areálu ZOO budú môcť vstúpiť iba návštevníci s rúškom alebo inou vhodnou pokrývkou zakrývajúcou nos a ústa.
  • Na pokladni pri predaji vstupeniek je umiestnené bezpečnostné plexisklo. Predaj vstupeniek bude prebiehať v hotovosti, kartou, ale návštevníkom odporúčame najmä bezkontaktný online predaj e-vstupeniek.
  • Dezinfekčné prostriedky budú návštevníkom k dispozícii pri vstupe/pokladniach ZOO, pri bufetoch a na všetkých verejných WC (toalety sa taktiež budú častejšie a pravidelne dezinfikovať).
  • Pre návštevníkov budú sprístupnené všetky vonkajšie expozičné časti.
  • Pavilóny budú zatiaľ uzavreté, aby nedochádzalo k možnému zhromaždeniu väčšieho počtu návštevníkov v uzavretých priestoroch.
  • Občerstvenie v bufetoch bude podávané z predajných okienok.
  • V návštevníckej časti, v rámci celej ZOO, budú na frekventovaných miestach umiestnené oznamy upozorňujúce na dodržiavanie všetkých vyššie spomenutých opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť ľudí a zamedziť možnému šíreniu vírusu (napríklad povinné nosenie rúšok, dodržiavanie primeraných rozostupov, atď.).
  • DinoPark bude pre návštevníkov sprístupnený okrem 3D kina, detského tetovania, a zmrzliny.

 

Minimálne do vyhlásenia štvrtej fázy nebudeme v ZOO realizovať vzdelávacie programy a akékoľvek podujatia pre verejnosť. Vzdelávanie i propagáciu budeme naďalej zabezpečovať online prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky ZOO.

 

 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online