ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Pomoc pre surikaty

Surikaty sú návštevnícky aj chovateľsky veľmi obľúbené zvieratá. S ich chovom sme začali v roku 2003 a našim cieľom je aj naďalej v chove pokračovať.

Výbeh, ktorý obývajú sa vybudoval pred približne 25 rokmi pôvodne pre iný druh zvierat, je však výrazne poznačený zubom času. Základy výbehu ako aj celý terén už v súčasnosti nespĺňajú technické a bezpečnostné kritériá  na chov týchto špecifických zvierat, pre ktoré je charakteristické časté hrabanie (vyhrabávajú si podzemné nory). Rizikový terén sa čiastočne zosunul a zrútila sa výrazná časť systému podzemných chodieb, ktoré mali zvieratá vybudované. Kvôli bezpečnosti zvierat sme museli vytvoriť dočasný tunel, cez ktorý sa surikaty dostávajú do vzdialenejšieho výbehu od vnútornej expozície. Komplexná rekonštrukcia celého vonkajšieho priestoru je urgentne nevyhnutná. Našou víziou je prebudovanie vonkajšej expozície tak, aby priestor čo najvernejšie kopíroval prírodné podmienky tohto druhu a lahodil oku návštevníka. Inšpirácií z partnerských zoologických záhrad máme mnoho a aktuálne pracujeme na vizualizácii plánovanej expozície. Na realizáciu rekonštrukcie musíme združiť finančné prostriedky a veľmi vítanou je pre nás finančná pomoc formou daru na rekonštrukciu výbehu pre surikaty aj od našich návštevníkov. Finančným príspevkom nám môžete pomôcť vytvoriť pre surikaty krásny prírodný výbeh.

Číslo účtu: SK 3575000000000025849043
Variabilný symbol: 218 (Do poznámky nezabudnite uviesť meno a priezvisko.)

Každú jednu pomoc od vás si nesmierne vážime!

ĎAKUJEME!

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online