ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Predajné miesto na Bratislavské mestské dni

Podujatie Bratislavské mestské dni sa v ZOO Bratislava uskutoční počas víkendu 25. a 26. apríla 2020.

Predajcovia, ktorí majú záujem o predajné miesto na tomto podujatí, môžu zaslať žiadosť o pridelenie predajného miesta a to do 07. marca 2020.

 

 

Žiadosti, prosíme, zasielať emailom na adresu: alexandra.podgorska@zoobratislava.sk alebo poštou na adresu: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.
Žiadosti zaslané po termíne 07. 03. 2020 nebudú zaradené do výberu.
ZOO Bratislava si vyhradzuje právo vybrať z predajcov, ktorí zaslali žiadosť v uvedenom termíne, tých, ktorým bude poskytnuté predajné miesto.

Na prelome marca/apríla 2020 budeme informovať všetkých predajcov, ktorí zaslali žiadosť v uvedenej lehote so záväzným stanoviskom ZOO Bratislava (o poskytnutí alebo neposkytnutí predajného miesta).
Predajca je povinný spätne do 5 dní svoju účasť POTVRDIŤ.

Predajca potvrdením účasti na podujatí súhlasí s OBCHODNÝMI PODMIENKAMI a zaväzuje sa dodržiavať ich v plnom rozsahu.

 

Späť



Vyhľadávanie



tlačidlo vstupenky online