ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Úloha zoologických záhrad v súčasnosti

Aká je úloha a poslanie zoologických záhrad? Prečo existujú? Naozaj sú zoologické záhrady len živým múzeom a miestom pre chov rôznych živočíšnych druhov zatvorených v ich chovných zariadeniach alebo ide o hlbší zmysel a význam?

Žijeme v dobe, kedy sa už pomaly denne stretávame s pojmami ako ekologická zmena klímy, záchrana planéty, hromadenie odpadu, globálne otepľovanie, udržateľnosť rozvoja, exponenciálny rast ľudskej populácie, znižovanie druhovej rôznorodosti, zmena biodiverzity a s tým súvisiace čoraz viac skloňované slová – ohrozené živočíšne druhy, vymieranie niektorých druhov či ich úplné vymiznutie zo zemského povrchu. Týka sa to najmä obojživelníkov, plazov, dravcov, bocianov, ale i väčšiny primátov, nosorožcov, slonov.

Za vymieranie či vymiznutie niektorých živočíšnych druhov môže v prvom rade človek svojím správaním. Kultiváciou, melioráciou, odlesňovaním, znečisťovaním vody, pôdy, ovzdušia, kyslými dažďami, úbytkom ozónu, ničením koralov, zavádzaním nepôvodných druhov na územia, kde sa pôvodne nevyskytujú, rastom ľudskej populácie, výstavbou komunikácií, miest, lovom divých zvierat na kožušinu, mäso, zo zábavy, na obchod a rozširovaním chovu domácich zvierat sa podarilo kruto zasiahnuť do rovnováhy ekosystémov. Smutné sú aj štatistiky, ktoré jasne poukazujú na alarmujúcu situáciu. V prvej polovici roka 2019 vydala medzinárodná vedecká platforma IPBES rozsiahlu správu o vymieraní rastlinných a živočíšnych druhov, podľa ktorej je vyhynutím bezprostredne ohrozených až milión druhov na Zemi. Rýchlosť dnešného vymierania je pritom až 1000 krát vyššia než by bolo prirodzené. Za ostatných 200 rokov vyhynulo cca 25 % druhov vtákov, 18 % druhov cicavcov, 5 % druhov rýb a 8 % pozemných rastlín je kriticky ohrozených.

Budúcnosť ohrozených alebo kriticky ohrozených živočíchov však ešte môžeme napraviť a ovplyvniť aj my práve prostredníctvom takých inštitúcií ako sú zoologické záhrady. Práve zoologické záhrady sa významnou mierou podieľajú na zastavení procesu vymierania. Ako? Celým radom ochranárskych aktivít, výskumom, výchovou či vzdelávaním nielen mladej, ale i súčasnej a staršej generácie. Zoologické záhrady v súčasnosti fungujú ako eko-parky a akési ochranné centrá s hlavnou úlohou zachraňovať ohrozené druhy zvierat a ochraňovať prírodu. Cieľom zoologických záhrad je tiež vytvárať čo najprirodzenejšie životné prostredie pre zvieratá, aby sa návštevníci nedívali len na uväznené exponáty, ale aby mali možnosť vidieť a zachytiť kúsok ich sveta tak, ako sa vyskytujú a žijú aj vo voľnej prírode.

Ohrozené druhy zvierat v zoologických záhradách tvoria uzavreté populácie a ich chovy sú presne riadené poprednými odborníkmi pre daný druh. Cieľom je predovšetkým dlhodobé udržiavanie reprodukcie schopných populácií. S využitím nových vedeckých poznatkov sa dnes bežne rozmnožuje mnoho druhov, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné udržať dlhší čas pri živote. Vďaka tomu dnes existujú početné záchranné programy, ktoré vypúšťajú do voľnej prírody zvieratá narodené a chované práve v zoologických záhradách.

Propagáciou ohrozených druhov, výchovnými a vzdelávacími aktivitami sa snažíme zároveň zvýšiť pozornosť návštevníkov a získať ich podporu na ochranu týchto druhov. Návštevníkov neustále učíme chrániť a spoznávať prírodu, vysvetľujeme súvislosti medzi faunou a flórou a existenciou ľudstva, poskytujeme konkrétne kroky a rady ako jednotlivec môže pomôcť, ovplyvniť a zamedziť vyhynutiu niektorých živočíšnych druhov a zároveň tak prispieť k záchrane života na zemi. 

 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online