EAZA Kampaň na záchranu JV Ázie

Kampaň EAZA a IUCN/SSC 2012 na záchranu juhovýchodnej Ázie

EAZA          Southeast Asia Campaign

         

Veľké zvieratá, malý svet…pripojte sa k nám a pomôžte zachrániť klenoty juhovýchodnej Ázie!

Juhovýchodná Ázia je domovom najkrajších, najvzácnejších a najúžasnejších zvierat na planéte. Tie však potrebujú našu pomoc.

Európska asociácia zoologických záhrad a Komisia na prežitie druhov (Species Survival Commission – SSC) Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) vyhlásili kampaň na záchranu biodiverzity juhovýchodnej Ázie. IUCN/SSC uvádza, že veľkých zvierat, s hmotnosťou viac ako 1 kg, v juhovýchodnej Ázii rapídne ubúda a bez okamžitého zásahu navždy zmiznú zo zemského povrchu.

Cieľom kampane je vyzbierať 750.000,- € na záchranné projekty, ktoré pomôžu zachovať túto jedinečnú rozmanitosť života na našej planéte.

Juhovýchodná Ázia je jedným z najbohatších regiónov na Zemi, čo sa týka druhovej rozmanitosti. Žijú tam fantastické a veľmi obľúbené zvieratá ako napríklad tiger sumatriansky, ázijský slon, orangutan sumatriansky a bornejský, ale aj mnohé ďalšie, na ktoré je kampaň zameraná. Sú to často tajomné druhy, ktoré boli v tejto oblasti objavené a ktoré rovnako potrebujú nádej na prežitie. Jedným z takých záhadných druhov je mýtmi opradená saola, ktorá je považovaná za bájneho jednorožca Ázie. Ale aj ďalšie zvieratá sú unikátne, napríklad korytnačky, zobákorožce, ryby...

Mnohé zvieratá tohto ázijského regiónu sú ohrozené vyhynutím. Do tohto kritického stavu sa dostali pričinením človeka. Ohrozuje ich kombinácia troch hlavných faktorov: ilegálny obchod so zvieratami, lov, strata životného prostredia. Napríklad početnosť vzácnej saoly sa odhaduje len na niekoľko sto jedincov. Mnohé živočíšne druhy sú dokonca neznáme, je o nich veľmi málo informácií, ale majú dôležitú úlohu v ekosystéme, ktorý obývajú. Sú súčasťou tropických lesov, ktoré sú „pľúcami sveta“ a na ich existencii je závislá existencia týchto vzácnych lesov. Keďže najzávažnejším ohrozujúcim faktorom vplývajúcim na početnosť druhov je ilegálny obchod, nepostačí chrániť lesy, ale je nutné chrániť celé komplexy a samotné živočíšne druhy, aby neboli neúnosne lovené a odchytávané.

Ciele kampane:

  • Zvýšiť povedomie a informovanosť európskej verejnosti, európskych inštitúcií a európskych obchodných komunít o úžasných a ohrozených živočíšnych druhoch juhovýchodnej Ázie;
  • Vytvoriť finančný fond s cieľovou sumou 750.000,- € na záchranné projekty pre živočíšne druhy v juhovýchodnej Ázii;
  • Pomôcť redukovať obchod a lov ohrozených druhov juhovýchodnej Ázie;
  • Vplývať na správanie európskych spotrebiteľov a demonštrovať ako zmenou svojho správania môžu výrazne pozitívne ovplyvniť záchranné aktivity.

Táto kampaň sa týka všetkých druhov zvierat v juhovýchodnej Ázii s hmotnosťou viac ako 1 kg, ktorým hrozí vyhynutie. Ciele kampane sú dosiahnuteľné zvýšením informovanosti v Európe o ohrození zvierat v juhovýchodnej Ázii, lobbingom v EÚ a na miestach s kľúčovým vplyvom na prežitie zvierat v juhovýchodnej Ázii, finančnou zbierkou na záchranné aktivity prostredníctvom európskej verejnosti, európskych korporácií a organizácií.

Partneri kampane:

IUCN          United Nations Decade on Biodiversity


Kampaň bola vyhlásená 1. októbra 2011 a potrvá do 30. septembra 2012.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke kampane: www.southeastasiacampaign.org

Ak sa chcete dozvedieť viac o známych a neznámych druhoch juhovýchodnej Ázie, pozrite si priložené PDF súbory:

Menej známe druhy:

Korytnačka Batagur (PDF 296 kB)

Hulman Shortridgov (PDF 304 kB)

Saola (PDF 260 kB)

Sumec (PDF 264 kB)

Zobákorožec hnedohlavý (PDF 268 kB)

 

Známe druhy:

Orangutan (PDF 296 kB)

Slon ázijský (PDF 272kB)

Byvol tamarau (PDF 272 kB)

Tiger (PDF 252 kB)

Varan komodský (PDF 284 kB)