Súťaže

Kampaň Od pólu k pólu (POLE TO POLE) sa zameriava na živočíchy žijúce na póloch, ich prirodzené prostredie a nástrahy, ktorým musia čeliť. Arktický ľadovec sa za posledných 30 rokov zmenšil o 35%, čo veľmi negatívne vplýva na populácie zvierat žijúcich v tejto oblasti. Radi by sme oslovili deti a mládež, ktorým chceme prostredníctvom súťaží sprostredkovať informácie o problematike globálneho otepľovania, roztápania ľadovca a ďalších nástrahách, ktorým musia polárne živočíchy čeliť, ako aj o spôsoboch, ktorými môžeme tieto dopady na prírodu zmierniť. (viď "Buďme zelení - doc 31,0 kB)

Výtvarnou súťažou by sme radi oslovili najmenšie deti (do 7 rokov), ktoré nám môžu namaľovať zvieratká žijúce na severnom a južnom póle.
Ak máte záujem zapojiť sa s vašou ratolesťou do výtvarnej súťaže, pošlite nám výkres s polárnym zvieratkom formátu A4 najneskôr do 21.3.2014 na adresu: ZOO Bratislava Mlynská dolina 842 27 Bratislava
Na zadnú stranu výkresu nám nezabudnite napísať vaše kontaktné údaje: meno, adresu, emailový kontakt a telefónne číslo, aby sme sa s vami mohli spojiť a zaslať vám výhru.
Najkrajších päť výtvorov prinesie ich zhotoviteľom darčeky od vydavateľstva ProSolutions s.r.o.:
1. cena: Hubelino Domino zvieratá
2. cena: vzdelávacia hra LOGICO PRIMO (rámik+ titul Lesné zvieratá)
3. cena: vzdelávacia hra LOGICO PICCOLO (rámik + titul Domáce a lesné zvieratá)
4. cena: vzdelávacia hra MINI LÜK (rámik + titul Bystrá myseľ)
5. cena: vzdelávacia hra BAMBINO LÜK (rámik + titul Svet okolo nás)
Zoznámte sa so vzdelávacími hrami LOGICO, LÜK a HUBELINO od vydavateľstva Pro Solutions. Našim hlavným poslaním je zdokonaľovať zručnosti a prehlbovať poznatky detí. Veríme, že pripravené ceny z ponuky nášho e-shopu vnimavedeti.sk sa budú výhercom páčiť. Viac informácií nájdete na www.vnimavedeti.sk

 

Víťazné diela prvej výtvarnej súťaže:

Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom i pani učiteľkám a rodičom, ktorí sa spolu so svojimi deťmi zapojili do výtvarnej súťaže Od pólu k pólu. Prišlo nám takmer 200 výkresov! Všetky zachytávajú polárne zvieratá očami malých detí. Diela, ktoré detičky vytvorili, boli originálne a neskutočne nás potešili. Ďakujeme rodičom i učiteľom, ktorí nám takto pomáhajú vzdelávať deti v oblasti ochrany prírody.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili :)

ZOO Bratislava

obrázok - 1. miesto

obrázok - 2. miesto

obrázok - 3. miesto

1. miesto:
Nina Mondočková

2. miesto:
Natália Plachetková

3. miesto:
Edita Koniarová

obrázok - 4. miesto

obrázok - 5. miesto

4. miesto:
Miško Kojda

5. miesto:
Patrícia Chlupová

 

ZOO Bratislava vyhlasuje v rámci kampane Od pólu k pólu výtvarnú súťaž pre deti vo veku 8-12 rokov.
Polárna krajina je domovom pre mnoho krásnych živočíchov. Základným prvkom ich prostredia sú ľadovce, ktoré sa však vplyvom klimatických zmien topia.
Každý človek môže prispieť k zmierneniu týchto vplyvov tým, že sa začne správať ekologicky.

Nakreslite nám vašu predstavu, ako viete pomôcť zvieratkám zo severného a južného pólu. Výkresy formátu A3 môžete posielať na adresu ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava do 17. apríla 2014.

Päť najoriginálnejších výkresov bude odmenených balíkom edukatívnych kníh od vydavateľstva ProSolutions s.r.o.
Našim hlavným poslaním je zdokonaľovať zručnosti a prehlbovať poznatky detí. Veríme, že pripravené ceny z ponuky nášho e-shopu vnimavedeti.sk sa budú výhercom páčiť. Viac informácií nájdete na www.vnimavedeti.sk

 

 

Víťazné diela druhej výtvarnej súťaže:

1. miesto, obrazok

2. miesto

3. miesto

 1. miesto: Viktória Turiničová

 2. miesto: Jakub Poliačik

 3. miesto: Hana Krátka

4. miesto

5. miesto

4. miesto: Martin Mojžiš

5. miesto: Tomáš Kleinert

inštrukcie k súťažnému projektuVedecký projekt - pre študentov ZŠ a SŠ

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti základných a stredných škôl vo veku od 13 rokov vyššie. Súťaž môžu realizovať triedne kolektívy, menšie skupiny študentov, ale aj jednotlivci.
Cieľom súťaže je vytvoriť prezentáciu v programe Power point zloženú z 3 častí.
1. časť: Jasne, stručne a výstižne spracovať informácie o problematike globálneho otepľovania a jeho vplyvu na polárne druhy (čím je otepľovanie spôsobené, ako vplýva na živočíchy žijúce na póloch, predstaviť vybrané druhy žijúce na póloch, …)
2. časť: Vymyslieť a zrealizovať aktivitu, ktorú môže každý človek spraviť pre zlepšenie životného prostredia. Popri realizácii danej aktivity si viesť dokumentáciu (text / fotografie / videozáznam), ktorá bude tvoriť celú druhú časť prezentácie. Príklad vybranej aktivity: šetrenie elektrickej energie – odpozorovať, koľko vybraná domácnosť spotrebuje energie za 1 mesiac, ďalší mesiac zamerať správanie na zlepšenie šetrenia elektriny v domácnosti, po 2 mesiacoch porovnať spotrebu elektrickej energie na elektromery a vyhodnotiť výsledky.
3. časť: Spracované informácie z 1. časti a zrealizovanú úlohu z 2. časti prezentovať v rámci školy ľubovoľnou formou (nástenka, prezentácia v triede, vytvorenie letáku …) a spôsob prezentovania zdokumentovať formou textu / fotografie / videozáznamu, ktoré treba pridať do celkovej prezentácie.
4. časť: Výslednú prezentáciu v programe Power point treba poslať emailom na adresu chorvatova@zoobratislava.sk, alebo doručiť na CD nosiči do ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava

Súťaž prebieha od 3. 3. 2014 do 31. 5. 2014. Výsledky súťaže zverejníme 6. 6. 2014 na web stránke ZOO Bratislava. Hlavná cena pre autorov víťaznej prezentácie je návšteva ZOO Bratislava zdarma, ktorá zahŕňa komentované kŕmenie zvierat, stretnutie s kontaktným zvieratkom a drobné upomienkové ceny zo ZOO Bratislava. Termín návštevy ZOO dohodneme dodatočne. Výhercovia druhého a tretieho miesta obdržia upomienkové predmety zo ZOO Bratislava. Veľa šťastia pri realizácii našej súťaže praje kolektív ZOO Bratislava. :)

Pomocník pri tvorbe prezentácie:
1. Preštudovať si informácie o kampani na web stránke ZOO http://zoobratislava.sk/?eaza-kampan-pole-to-pole a na web stránke kampane http://www.poletopolecampaign.org/ .
2. Vymyslieť aktivitu, ktorej sa budú študenti venovať v priebehu 3 mesiacov (napr. šetrenie elektriny, triedenie odpadu, …).
3. Naplánovať si postup realizácie aktivity a postupne realizovať jednotlivé kroky.
4. Popri realizácii viesť podrobnú dokumentáciu (text / fotografie / videozáznam).
5. Spracovať prvú a druhú časť prezentácie (1. časť – spracovanie informácií o problematike globálneho otepľovanie a jeho vplyvu na živočíchy polárnej oblasti, 2. časť – prezentovať výsledky vybranej a zrealizovanej aktivity, ktorá je prospešná pre životné prostredie).
6. Spracovanú prvú a druhú časť prezentácie sprostredkovať vybranou formou študentom školy - napr. formou prezentácie pred študentami / vytvorením nástenky / vytvorením letáku.
7. Spôsob sprostredkovania informácií študentom školy zdokumentovať (textový popis / fotografia / videozáznam) a doplniť do celkovej prezentácie.
8. Výslednú prezentáciu v programe Power point, ktorá bude obsahovať všetky 3 časti treba doručiť do ZOO Bratislava emailom na adresu chorvatova@zoobratislava.sk, alebo doručiť na CD nosiči do ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava.

Zaslaním výkresu / projektu súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely komunikácie so ZOO Bratislava a vydavateľstvom ProSolutions .