Zverejňovanie objednávok a faktúr

Register objednávok a faktúr ZOO Bratislava za rok 2021 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Február 2021:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Január 2021:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Archív