Zverejňovanie zmlúv 2013

Komisionárska zmluva 052-1/13 (PDF  81 kB)

Kúpna zmluva 11022013 (PDF 607  kB)

Kúpna zmluva 130513 (PDF 146  kB)

Kúpna zmluva 26082013 (PDF 101  kB)

Kúpna zmluva 992013 (PDF 106  kB)

Kúpna zmluva 011/K/1/2013 (PDF  326 kB)

Kúpna zmluva 011/K/3/2013 (PDF 167   kB)

Kúpna zmluva 011/K/6/2013(PDF 194   kB)

Kúpna zmluva 011/K/7/2013(PDF 194  kB)

Kúpna zmluva 011/K/8/2013(PDF 217  kB)

Kúpna zmluva 011/K/9/2013(PDF 194  kB)

Kúpna zmluva 011/K/10/2013 (PDF 424   kB)

Kúpna zmluva 011/K/11/2013(PDF  335 kB)

Kúpna zmluva 011/K/12/2013(PDF 189   kB)

Kúpna zmluva č. 4(PDF  107 kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/003/2013(PDF 201  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/004/2013(PDF 410  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/006/2013(PDF 102  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/007/2013(PDF 90  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/009/2013(PDF 106  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/010/2013(PDF 253  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/012/2013(PDF 157  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/013/2013(PDF 150  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/014/2013(PDF 170  kB)

Kúpno-predajná zmluva 11/022/2013 (PDF 198  kB)

Podmienky OVS(PDF 120  kB)

Predajná zmluva 20052013(PDF 57  kB)

Servisná zmluva (PDF 901  kB)

Výsledok vyhodnotenia návrhov (PDF 17  kB)

Zmluva 11/K/2/2013(PDF 190  kB)

Zmluva 11/K/5/2013(PDF 191  kB)

Zmluva 11/K/4/2013 (PDF 197  kB)

Zmluva o dielo 10042013 (PDF 459   kB)

Zmluva o dodávke stravy (PDF 269  kB)

Zmluva o nájme č. ABO 241523.1.2013 (PDF 330  kB)

Zmluva o poskytovaní služieb prevádzky predajných automatov (PDF 361  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-1/13 (PDF 185  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-2/13 (PDF 96   kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-3/13 (PDF  230 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-4/13 (PDF 118  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-5/13 (PDF 370  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-6/13 (PDF 108  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-7/13 (PDF 870  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-8/13 (PDF  169 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-9/13 (PDF 88  kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-10/13 (PDF  745 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-11/13 (PDF 168  kB)

Zmluva o spolupráci 48/2013 (PDF 266  kB)

Zmluva o spolupráci č. 2013/SK/01 (PDF 697   kB)

Zmluva o spolupráci Cull-01032013 (PDF 522   kB)