Zverejňovanie zmlúv 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava od 1. 1. 2013 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v € s DPH.

Zmluvy

Zmluva o spolupráci 051/2014/01 (pdf 721 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 22 (pdf 808 kB)

Komisionárska zmluva č. 5.001/2014 (PDF 136kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-5.001/14 (PDF 417 kB)

Kúpna zmluva č. 11/001/2014 (PDF 292kB)

Kúpna zmluva č. 011/K/13/2014 

Kúpna zmluva č. 11/004/2014 (PDF 185kB)

Kúpna zmluva č. 11/005/2014 (PDF 187 kB)

Kúpna zmluva č. 11/006/2014 (PDF 192 kB)

Kúpna zmluva č. 11/012/2014 (PDF 271 kB)

Kúpna zmluva č. 11/014/2014 (PDF 210 kB)

Kúpna zmluva č. 11/019/2014 (PDF 279 kB)

Kúpna zmluva č. 11/021/2014 (PDF 336 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 16/2014/Z/Z (PDF 469 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci 052/3-1/14 (1,05 MB)

Zmluva o komisionálnom predaji 052/4-1/14 (927 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov č. 052/4-2/14 (pdf 1,98 MB)

Zmluva o poskytovaní služieb 052/4-3/14 (pdf 1,65 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/14 (pdf 1,35 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-2/14 (pdf 1,24 MB)

Zmluva o podpore predaja 052/2-3/14 (pdf 923 kB)

Zmluva o podpore predaja 052/2-4/14 (pdf 893 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-5/14 (pdf 1,33 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-6/14 (pdf 3,14 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-7/14 (PDF 134 kB)

Zmluva o dodávke stravy (pdf 151 kB)

Kúpna zmluva č. 3/2014 (pdf 664 kB)

Kúpna zmluva 19092014 (PDF 176 kB)

Kúpna zmluva 3102014 (PDF 199 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-001/2014 (PDF 115 kB)

Zmluva o dielo č. 023P-002/2014 (PDF 1445 kB)

Zmluva o dielo č. 023P-003/2014 (PDF 870 kB)

Zmluva o dielo č. 001/2014 (PDF  105 kB)

Zmluva o dielo č. 3/2014 (PDF 665 kB)

Zmluva o dielo č. 68/2014 (PDF 107 kB)

Dodatok č. 2 k zmluve o najme nehnuteľnosti (PDF 173 kB)

Zmluva číslo 0019771012015 (PDF 1319 kB)

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2014 (PDF 1310 kB)

Zmluva o dodávke stravy (PDF 349 kB)