Zverejňovanie zmlúv 2015

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava od 1. 1. 2013 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v € s DPH.

Zmluvy

Kúpna zmluva 11/010/2015 (PDF 242 kB)

Kúpna zmluva 11/001/2015 (PDF 173 kB)

Kúpna zmluva 11/003/2015 (PDF 184 kB)

Kupna zmluva 14122015 (jpg 112 kB)

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 021/001/2015 (PDF 542 kB)

Rámcová zmluva č. 5001/2015 (PDF 599 kB)

Rámcová zmluva č. 5002/2015 (PDF 596 kB) 

Rámcová zmluva č. 5003/2015 (PDF 622 kB)

Rámcová zmluva č. 5004/2015 (PDF 602 kB)

Zmluva č. 051/01/2015 o vykonávaní činnosti technika BOZP (PDF 271 kB)

Zmluva č. 051/02/2015 o vykonávaní činností technika požiarnej ochrany (PDF 200 kB)

Zmluva č. 051/03/2015 o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej služby (PDF 356 kB)

Zmluva č. 051/04/2015 (PDF 336 kB)

Zmluva o dielo č. 023P/001/2015 (PDF 670 kB) 

Zmluva o dielo č. 023P/002/2015 (PDF 810 kB)

Zmluva o spolupráci 932015 (PDF 458 kB)

Zmluva o spolupráci č. 5/2015 (PDF 307 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/15 (PDF 204 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-3/15 (PDF 575 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-4/15 (PDF 181 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci 052/3 - 1/15 (PDF 617 kB)

Zmluva o dielo č. 021/01/2015 (PDF 764 kB)

Zmluva o dielo č. 58/2015 (PDF 975 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 490 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 09. 03. 2015 (PDF 784 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, dodávke a distribúcii elektrickej energie (PDF 276 kB)

Komisionárska zmluva č. 1/2015 (PDF 878 kB)

Zmluva o nájme motorového vozidla (PDF 960 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-5/15 (PDF 792 kB)

Zmluva o dielo 112/15 BA (PDF 512 kB)

Zmluva o nájme ABO - 241523/1/2015 (PDF 1,21 MB)

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci 051/04/2015 (PDF 270 kB)

Zmluva o dielo Trigema (PDF 428 kB)

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti 11/1-12/2015 (PDF 840 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci (PDF 111 kB)

Zmluva o dodávke stravy (PDF 433 kB)