Zverejňovanie zmlúv 2016

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2016 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

 

Zmluvy:

Zmluva o dielo  023K 0032016 (PDF 72 kB)

Kúpna zmluva 11/026/2016 (PDF 280 kB)

Kúpna zmluva 11/01/2016 (PDF 188 kB)

Kúpna zmluva 2812016 (PDF 79 kB)

Zmluva č. 051/01/2016 (PDF 77,6 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-1/16 (PDF 74,04 kB)

Zmluva o spolupráci 052/2-2/16 (PDF 84 kB)

Zmluva 052/4-1/16 o poskytovaní marketingových služieb (PDF 232 kB)

Zmluva 052/4-2/16 o spolupráci pri propagácii (PDF 100 kB)

Kúpna zmluva 1/2016 (PDF 90 kB)

Kúpna zmluva 11/003/2016 (PDF 268 kB) 

Kúpna zmluva 11/013/2016 (PDF 226 kB)

Zmluva na zverejnenie 023P0022016 (PDF 108 kB)

Kúpna zmluva 11/015/2016 (PDF 155 kB)

Kúpna zmluva 11/021/2016 (PDF 152 kB)

Kúpna zmluva 11/022/2016 (PDF 175 kB)

Zmluva o dielo č. 0230042016 (PDF 71 kB)

Kúpna zmluva 11/023/2016 (PDF 177 kB)

Zmluva o dielo - Údržba zelene v areáli ZOO (PDF 140 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 81 kB)

Zmluva o komisionálnom predaji (PDF 45 kB)

Zmluva o dielo č. 20160309  (PDF 60 kB) 

Zmluva o dielo č. 023K0022016 (PDF 69 kB)

Rámcová zmluva 5.001/2016 (PDF  68 kB)

Rámcová zmluva 5.002/2016 (PDF 68 kB)

Rámcová zmluva 5.003/2016 (PDF 84 kB)

Zmluva o dielo 021/P-1/2016 (PDF 61 kB)  

Zmluva o dielo 10062016 (PDF 92 kB)

Zmluva o dielo 023/K-001/2016 (PDF 92,2 kB)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 023/K-001/2016 (PDF 224 kB)

Nájomná zmluva 052/5-1/16 (PDF 118 kB)

Zmluva o nájme motorového vozidla (PDF 85 kB)

Zmluva o dodávke stravy 021/P-002/2016 (PDF 66,4 kB)

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 021/P-003/2016 (PDF 97,3 kB)

Kúpna zmluva číslo 11/019/2016 (PDF 284 kB) 

Kúpna zmluva č. 023/P-004/2016 (PDF 552 kB) 

Zmluva o podaní umeleckého výkona (PDF 89,8 KB)

Poistná zmluva 11312732 (PDF 112 kB)

Poistná zmluva 412346 (PDF 186 kB)

Kúpna zmluva 07102016 (PDF 67 kB)

Kúpna zmluva č. 023/P-003/2016 (PDF 96 kB) 

Zmluva o zabepečení výdaja stravy č. 023/P-004/2016 (15,39 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 11/030/2016 (PDF 280 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 11/028/2016 (PDF 284 kB)

Rámcová zmluva č. 021/P-005/2016 (PDF 1,17 mB)

Zmluva o reklamnej spolupráci (PDF 111 kB)

Zmluva o poskytovani veterinarnej starostlivosti 11/1-12/2016 (PDF 106 kB)

Kúpno predajná zmluva č. 11/020/2016 (PDF 284 kB)