Zverejňovanie zmlúv 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2017 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

 

Zmluvy:

Kúpna zmluva č. 11/006/2017 (PDF 228 kB)

Kúpna  zmluva č. 11/001/2017 (PDF 280 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov (PDF 60 kB)

Kúpna zmluva č. 11/005/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva č. OOU 20032017008 o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov (PDF 117 kB)

Zmluva o dielo - údržba zelene (PDF 80 kB)

Zmluva o dielo a udelení súhlasou na jeho použitie (Licenčná zmluva) (PDF 48 kB)

Kúpna zmluva č. 11/009/2017 (PDF 228 kB)

Kúpna zmluva č. 11/020/2016 (PDF 284 kB)

Kúpna zmluva č. 11/010/2017 (PDF 228 kB)  

Zmluva o spolupráci č. 5.001/2017 (PDF 144 kB)

Zmluva o dielo č. 023/K-001/2017 (PDF 104 kB)

Zmluva o spolupráci č. 5.002/2017 (PDF 112 kB)

Zmluva BOZPPO č. 20170420008001 (PDF 92 kB) 

Zmluva  PZS 20170420008001 (PDF 88 kB)

Dotaznik pre vypracovanie cenovej ponuky (PDF 104 kB)

Zmluva o nájme pozemku 052/5-3/17 (PDF 108 kB)

Zmluva o spolupráci 052/5-4/17 (PDF 55,3 kB)

Zmluva o nájme pozemku 052/5-5/17 (PDF 105,16 kB)

Zmluva o spolupráci 052/5-6/17 (PDF 55,3 kB)

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5 - 7/17 (PDF 106 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 68,4 kB)

Zmluva o dielo č 023/K - 002/2017 (PDF 68 kB)

Kúpna zmluva  č. 11/012/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny (PDF 652 kB)

Kúpna zmluva č. 11/013/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva č. 052/3 - 1/17 o propagacii mrazenych zmrzlinovych kremov Algida (PDF 92 kB)

Kúpno-predajná zmluva Quessant (PDF 65 kB)

Kúpna zmluva č. 11/015/2017 (PDF 232 kB) 

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5-2/17 (PDF 1,44 mB)

Zmluva o nájme pozemku č. 052/5-1/17 (PDF 10,5 mB)

Zmluva o dielo č. 023/K-003/2017 (PDF 263 kB)

Kúpna zmluva č. 11/017/2017 (PDF 304 kB)

Kúpna zmluva č. 11/016/2017 (PDF 302 kB)

Kúpna zmluva č. 11/018/2017 (PDF 264 kB)

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupraci (PDF 656 kB)

Kúpna zmluva č. 11/019/2017 (PDF 260 kB)

Kúpna zmluva č. 11/020/2017 (PDF 264 kB)

Kúpna zmluva č. 11/021/2017 (PDF 256 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2017 (PDF 174 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2017 (PDF 172 kB)

Zmluva č. 2017300800801 (PDF 249 kB)

Zmluva č. 11/022/2017 (PDF 260 kB)

Zmluva č. 20012212 (PDF 284 kB)

Zmluva č. 023/P-005/2017 (PDF 188 kB)

Zmluva č. 11/024/2017 (PDF 256 kB) 

Zmluva č. 023/K-003/2017 (PDF 180 kB)

Zmluva č. 2017/090 (PDF 186 kB)

Zmluva č. 023/P-006/2017 (PDF 244 kB)

Zmluva o dielo (PDF 175 kB)

Zmluva č. 023/K-004/2017 (PDF 2,06 mB)

Zmluva č. 11/026/2017 (PDF 256 kB)

Zmluva č. 0210012017 (PDF 52 kB)

Zmluva č. 11/028/2017 (PDF 556 kB)

Zmluva č. 11/029/2017 (PDF 400 kB), zverejnené 14. 12. 2017

Zmluva č. 631222 (PDF 57,5 kB), zverejnené 18.12.2017

Zmluva č. 11/030/2017 (PDF 253 kB), zverejnené 20.12.2017

Zmluva č. 11/1-12/2017 (PDF 179 kB), zverejnené 22.12.2017