Zverejňovanie zmlúv 2018

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2018 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o spolupráci č. 052/2-01/18 (PDF 544 kB), zverejnené 23.1.2018
Zmluva o poskytovaní služieb (PDF 468 kB), zverejnené 26.1.2018
Zmluva o spolupráci id 77733 (PDF 77 kB), zverejnené 6.2.2018
Rámcová zmluva č. 001/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 002/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 003/2018 (PDF 222 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 004/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 005/2018 (PDF 223 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 006/2018 (PDF 221 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 007/2018 (PDF 224 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/002/2018 (PDF 190 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/003/2018 (PDF 191 kB), zverejnené dňa 13.2.2018
KPZ č. 11/005/2018 (PDF 193 kB), zverejnené dňa 14.2.2018
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (PDF 5944 kB), zverejnené dňa 27.2.2018
Zmluva o spolupráci č. 052/2-02/18 (PDF 183 kB), zverejnené dňa 5.3.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 1208 kB), zverejnené dňa 12.3.2018
Kúpna zmluva č.8.001/2018 (PDF 219 kB), zverejnené dňa 15.3.2018
Kúpna zmluva č. 021.001/2018 (PDF 148 kB), zverejnené dňa 16.3.2018
Kúpna zmluva č. 021/P.č - 01/2018 (PDF 148 kB), zverejnené dňa 19.3.2018
Kúpna zmluva č. 11/008/2018 (PDF 439 kB), zverejnené dňa 29.3.2018
Kúpna zmluva č. 11/010/2018 (PDF 229 kB), zverejnené dňa 11.4.2018
Zmluva o nájme č. 052/5-1/18 (PDF 168 kB), zverejnené dňa 12.4.2018
Zmluva o akceptácii platobných kariet prostredníctvom Internetu (PDF 102kB), zverejnené dňa 12.4.2018
Zmluva o dielo c. 023-P-001-2018 (PDF 120 kB), zverejnené dňa 16.4.2018
Zmluva o dielo č. 021-02-2018 (PDF 156 kB), zverejnené dňa 20.4.2018
KPZ č. 11-011-2018 (PDF 247 kB), zverejnené dňa 24.4.2018
Zamestnávateľská zmluva AXA (475 kB), zverejnené dňa 24.4.2018
Zamesnávateľská zmluva NN (709 kB), zverejnené dňa 24.4.2018
Zamestnávateľská zmluva TTB (1,07 MB), zverejnené dňa 24.4.2018
Zmluva o nájme č. 052/5-2/18 (PDF 103 kB), zverejnené dňa 27.4.2018
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 021/P-04/2018 (PDf 156 kB), zverejnené dňa 30.4.2018
Zmluva č. OOU/GDPR2018 (PDF 162 kB), zverejnené dňa 15.5.2018
Kúpna zmluva č. 023/P-002/2018 (PDF 93,4 kB), zverejnené dňa 17.5.2018
Zmluva č. ZD 051/01/2018 (PDF 149 kB), zverejnené dňa 18.5.2018
Zmluva o dielo č. 021/P- 03/2018 (PDF 131 kB), zverejnené dňa 21.5.2018
Zmluva o dielo č. 023/K-001/2018 (PDF 182 kB), zverejnené dňa 28.5.2018
Kúpna zmluva č.5.009/2018 (PDF 150 kB), zverejnené dňa 29.6.2018
Servisná zmluva č.021/001/2018 (PDF 124 kB), zverejnené dňa 30.5.2018
Zmluva o vzájomnej spolupráci č.052/2-3/18 (PDF 142 kB), zverejnené dňa 4.6.2018
Komisionárska zmluva č. 052/4-2/18 (PDF 167 kB), zverejnené dňa 11.6.2018
Komisionárska zmluva č. 052/4-1/18 (PDF 165 kB)
, zverejnené dňa 14.6.2018
Zmluva o nájme pozemku č.052/5-4/18 (PDF 141 kB), zverejnené dňa 29.6.2018
Zmluva o dielo (PDF 111 kB), zverejnené dňa 23.7.2018
Zmluva o nájme pozemku (PDF 171 kB), zverejnené dňa 31.7.2018
Kúpna zmluva (PDF 202 kB), zverejnené dňa 14.8.2018
Zmluva o dielo (PDF 95 kB), zverejnené dňa 30.8.2018
Kúpna zmluva (PDF 206 kB), zverejnené dňa 10.9.2018
Zmluva o spolupraci (PDF 122 kB), zverejnené dňa 10.9.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o APK (PDF 70,9 kB), zverejnené dňa 10.9.2018
Príloha č.1 WebPay (88,9 kB), zverejnené dňa 10.9.2018
Nájomná zmluva (148 kB), zverejnené dňa 17.9.2018
Servisná zmluva č. 021/P-05/2018 (120 kB), zverejnené dňa 3.10.2018
Kúpna zmluva (200 kB), zverejnené dňa 9.10.2018
Zmluva o dielo (83 kB), zverejnené dňa 23.10.2018
Zmluva o dielo (298 kB), zverejnené dňa 31.10.2018
Zmluva o dielo (83 kB), zverejnené dňa 7.11.2018
Predajná zmluva č.18/18 (586kB), zverejnené dňa 7.11.2018
Zmluva o dielo (144 kB), zverejnené dňa 19.11.2018
Zmluva o dielo (145 kB), zverejnené dňa 19.11.2018
Zmluva o dielo (110 kB), zverejnené dňa 20.11.2018
Dodatok č.1 k zmluve o výmene číslo 11/004/2018 (236 kB), zverejnené 20.11.2018
Zmluva o dielo č. 021-06-2018_Pergoly, zverejnené dňa 20. 11. 2018
Kúpna zmluva č.11/019/2018 (233kB), zverejnené 21.11.2018
Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu (295 kb), zverejnené dňa 6.12.2018
Dodatok č.6 k zmluve o dodávke plynu (454 kB), zverejnené dňa 6.12.2018
Kúpna zmluva (235 kB), zverejnené 18.12.2018
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č.11/1-12/2018 (145 kB), zverejnené 18.12.2018
Zmluva o poskytovaní strážnej služby (192 kB), zverejnené 20.12.2018