Zverejňovanie zmlúv 2019

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2019 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluva o výkone strážnej služby č.021/P-002/2020, zverejnené dňa 30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2019, zverejnené dňa 30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 021/P-001/2020, zverejnené dňa 20. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/031/2019, zverejnené dňa 16. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/030/2019, zverejnené dňa 10. 12. 2019

Kúpna zmluva č. 11/028/2019, zverejnené dňa 4. 12. 2019

Zmluva o dielo č.023/P-009/2019, oprava maštale č. 2 pre nosorožcov, zverejnené dňa 8. 11. 2019

Zmluva o dielo č.023/K-007/2019, preliezky vo vonkajšom výbehu pre orangutanov sumatranských, zverejnené dňa 8. 11. 2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby, č. S152100081, zverejnené dňa 30. 10. 2019

Zmluva o dielo - obnova hlavnej komunikácie LES č. 023/K-005/2019, zverejnené dňa 23. 10. 2019

Kúpna zmluva - daniel škvrnitý č. 11/025/2019, zverejnené dňa 10. 10. 2019

Zmluva o dielo - realizácia optickej prípojky v areáli ZOO, zverejnené dňa 25. 9. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-008/2019 - doplnenie oceľových mreží v Pavilóne primátov, zverejnené dňa 12. 9. 2019

KPZ č.11/023/2019, zverejnené dňa 11. 9. 2019

Zmluva o dielo č.023/ K-004/2019 - voliéra pre belaňu tundrovú, zverejnené 9. 9. 2019

KPZ č. Z201925795_Z, zverejnené dňa 2. 9. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-007/2019 - oprava strechy maštale pre sitatungy a dikdiky, zverejnené 28. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-006/2019 - oprava strechy skladu suchého krmiva na hospodárskej správe, zverejnené 28. 8. 2019

Nájomná zmluva č.052/5-2/2019, zverejnené dňa 27. 8. 2019

KPZ, Jurki- Hayton, s.r.o., zverejnené 22. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-005/2019 - oprava maštale pre hrošíky, zverejnené dňa 22. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-004/2019 - elektrická prípojka a technologická šachta pre studňu, zverejnené dňa 5. 8. 2019

Zmluva o nájme pozemku č. 051/002/2019, zverejnené dňa 24. 7. 2019

KPZ č.11/020/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

KPZ č.11/019/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2019, oprava ležoviska a častí výbehu zubra európskeho, zverejnené dňa 21. 6. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-3/19, zverejnené  dňa 31. 5. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 051/2014/01, zverejnené dňa 24. 4. 2019

KPZ č.11/005/2019, zverejnené dňa 18. 4. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 12. 4. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-2/19, zverejnené 5.4.2019

Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 021/P-05/2018, zverejnené dňa 1. 4. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 052/5-1/19, zverejnené dňa 29.3.2019

Zmluva o dielo č. 021-003-2019-Úprava terénu a výsadba zelene, zverejnené dňa 29. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 01/2019/ZOO BA/VO ZOO-051/001-VO/2019, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dohoda o skončení zmluvy č. 01/2015/ZOO BA/VO ZOO-051/04/2015, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1 - 12/2018, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 14. 3. 2019

Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živ. produktov č.31102071, zverejnené dňa 1. 3. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-1/19, zverejnené dňa 18. 2. 2019

Zmluva o dielo č.023/P-001/2019, zverejnené dňa 15. 2. 2019

KPZ č.11/002/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019

KPZ č.11/001/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019 

Zmluva o dodávke stravy č.021/P-001/2019, zverejnené dňa 14. 1. 2019