Zverejňovanie zmlúv 2020

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

DátumFirmaAdresaIČOPredmetCenaPDF súbor
16.12.2020

SIA - Security Industry Authority, s.r.o.

Mlynarovičova 19, Bratislava 851 03

45273804

Rámcová zmluva - strážne a bezpečnostné služby

175 970,88 € zobraziť
13.11.2020

Ali farma

Modranská 127, Vinosady, 902 01

Kúpna zmluva č. 11/021/2020 - lama krotká

380 €

zobraziť

20.10.2020

But EVERGREEN GARDEN s.r.o.

P. Horova 22 841 08 Bratislava

46388877

Zmluva o dielo č. 021/005/2020 - pravidelná údržba zelene

16 000 €

zobraziť

20.10.2020

MLYNVET s. r. o.

Staré grunty 9/B, 841 04 Bratislava

52180646

Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2020

11 520 € zobraziť
10.9.2020

IMAO electric, s.r.o.

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

44007841

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 023/K-005/2020 - osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

278 024,41 € zobraziť
4.9.2020

Ján Chlpáň

Sládkovičova 388/1, 065 03 Podolínec

Kúpna zmluva č. 11/015/2020 - jeleň európsky

300 € zobraziť
16.6.2020

Preliezka, o.z.

Agátová 7/A, Bratislava

37927914

Zmluva o spolupráci č. 052/2-2/20

30 € zobraziť
12.6.2020

Ing. Patrik Bleho

Blahová 79, 930 52 Blahová

52966968

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 052/5 – 1/20

5 € zobraziť
11.6.2020

Juraj Popluhár

Jurkovičova 2, 949 11 Nitra

Kúpna zmluva č. 11/007/2020 - labuť čierna a surikata vlnkavá

320 € zobraziť
11.6.2020

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

31309399

Kúpna zmluva č. 11/006/2020 - labuť čierna

160 €

zobraziť

21.5.2020

IMAO electric, s.r.o.

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

44007841

Zmluva o dielo č. 023/K-005/2020 - osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém

231 687,01 €

zobraziť

6.5.2020

Zoologická záhrada Košice

Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany

00083089

Kúpna zmluva č. 11/005/2020 - chochlačka bielooká

20 €

zobraziť

5.5.2020

Ing. Patrik Bleho

Blahová 79, 930 52 Blahová

52966968

Zmluva o spolupráci č. 052/2-3/20 - prevádzkovanie turistického vláčika

200 €

zobraziť

30.4.2020

M.F. TEAM, spol. s r.o.

Galvaniho 12, 821 04 Bratislava

17335281

Zmluva o dielo č. 023/K-004/2020 - zvlhčovače do pavilónu primátov

51 590,81 €

zobraziť

2.4.2020

Jaroslav Berežný

Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov

Kúpna zmluva č. 11/004/2020 - kôň domáci - poník

1 000 €

zobraziť

10.3.2020

Advokátska kancelária JUDr. Soni Pohovejovej

Záhradnícka 37, 811 07 Bratislava

Dodatok č.2 k Dohode o poskytovaní právnej pomoci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Soni Pohovejovej

zobraziť

9.3.2020

Ali farma

Modranská 127, 902 01 Vinosady

Kúpna zmluva č. 11/003/2020 - lama krotká

200 €

zobraziť

2.3.2020

ELPATT spol. s r.o.

Geologická 10, 821 06 Bratislava

31397492

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2020 - elektrická prípojka pre maštale č. 1 a č. 2 pre nosorožcov

5 188,04 €

zobraziť

27.2.2020

MODACO s.r.o.

Syslia 29, 821 05 Bratislava

35790091

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2020 - elektrické vykurovanie maštale pre nososrožcov

11 076,24 €

zobraziť

26.2.2020

But EVERGREEN GARDEN s.r.o.

P. Horova 22, 841 08 Bratislava

46388877

Zmluva o dielo č. 021/P-004/2020 - údržba zelene v areáli ZOO

13 200 €

zobraziť

26.2.2020

HR – 8, s.r.o.

Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava

44317719

Zmluva o dielo č. 023/P-001/2020 - rekonštrukcia a modernizácia maštalí nosorožce

58 987,20 €

zobraziť

24.2.2020

Baltazár Ryšavý

S. Takátsa 19, 945 01 Komárno

Kúpna zmluva č. 11/002/2020 - lama krotká

200 €

zobraziť

10.2.2020

Poľnohospodárske družstvo St. Turá

Družstevná 679, 916 01 Stará Turá

00207250

Kúpna zmluva č. 021/P-003/2020 - škoda Liaz

719 €

zobraziť

27.1.2020

Paint Horses s.r.o.

Klokočov 175

Kúpna zmluva č. 11/001/2020 - lama krotká

200 €

zobraziť

23.1.2020 JURKI-HAYTON s.r.o. Prístavná 2, 821 09 Bratislava 31332251

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnenej dňa 22. 8. 2019 s Jurki - Hayton, s.r.o.

35 813,88 €

zobraziť

21.1.2020

Preliezka, o.z.

Agátová 7/A, Bratislava

37927914

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/20 s  OZ Preliezka

11 €

zobraziť

17.1.2020 Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Botanická 17, 842 13 Bratislava

00156426

Dohoda o spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky

zobraziť

Archív