Pre médiá

Máte záujem o reportáž, článok, tlačovú správu, rozhovor či fotografie zo ZOO?

Kontaktujte oddelenie vzdelávania a marketingu:

Mgr. Zuzana Chalupová (marketing a PR)

zuzana.chalupova@zoobratislava.sk

+421 905 943 792

Všetky tlačové správy nájdete zverejnené aj na našej webovej stránke v časti Zoologické aktuality.