Reklama v ZOO

Máte záujem o propagáciu spoločnosti prostredníctvom reklamných bannerov v areáli našej ZOO?
Radi by ste oslovili návštevníkov ponukou vašich služieb/produktov?
Chcete usporiadať v ZOO podujatie pre návštevníkov alebo zamestnancov vašej firmy?
Neváhajte kontaktovať oddelenie vzdelávania a marketingu emailom na: marketing@zoobratislava.sk

Akcia v ZOO Maskot Akcia

tabuľka A - stojan Hosteska