Prírodovedné krúžky

DOBRODRUŽNÁ SOBOTA
(pre deti od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov)

Trvanie: krúžky prebiehajú raz za mesiac, každú sobotu v časoch:

  • 10.00 - 11.30 (9 - 11 rokov),kapacita krúžku je max. 20 detí, plne obsadený. 
  • 12.00 - 13.30 (6 - 8 rokov), kapacita krúžku je max. 20 detí, plne obsadený. 

september 2020 - jún 2021 (19. 9. 2020, 10. 10. 2020, 7. 11. 2020, 5. 12. 2020, 9. 1. 2021, 13. 2. 2021, 13. 3. 2021, 10. 4. 2021, 15. 5. 2021, 12. 6. 2021)

Prvé stretnutie: 19. 9. 2020

Cena za rok: 75 EUR (cena zahŕňa aj celodenné vstupné do ZOO)

PRIHLÁŠKA


VÝPRAVA DO DIVOČINY
(pre deti od 9 do 11 rokov a od 12 do 15 rokov)

Trvanie: krúžky prebiehajú:

  • každý utorok v čase 15.30 - 17.00 (9 - 11 rokov), plne obsadený.
  • každý štvrtok v čase 15.30 - 17.00 (12 - 15 rokov), vzhľadom pre nenaplnenú kapacitu je krúžok zrušený.

22. 9. 2019 - 26. 11. 2020 (3 mesiace, 10 stretnutí

Cena za semester: 75 EUR (cena zahŕňa aj celodenné vstupné do ZOO)

PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku posielajte mailom na: natalia.jedlickova@zoobratislava.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: + 421 905 068 249 alebo emailom: natalia.jedlickova@zoobratislava.sk

 

    

Čo úžasné sa deje počas krúžkov v ZOO? 

Prostredníctvom rôznych aktivít  sa snažíme rozvíjať nadšenie u detí, podnietiť ich zvedavosť a záujem o zvieratá a prírodu. Cieľom je upevňovať v deťoch pozitívny vzťah ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, rozvíjať tvorivosť a citlivý prístup k prírode. Obsahová náplň krúžkov odzrkadľuje potreby vzdelávania v 21. storočí. Využívané sú zážitkové metódy, diskusia, skupinová práca i prvky mentoringu. Deti sa priamo spolupodieľajú na tvorbe obsahu krúžkov a získavajú tak dôležité mäkké zručnosti.