Vzdelávanie dospelých

HLAVNÉ CIELE

  • Pochopiť zvieratá a podporiť rešpekt detí k nim, ich prostrediu a ekológii.
  • Vzbudiť v študentoch povedomie o ochrane prírody prostredníctvom aktivít a workshopov.

TÉMY

(1 hodina)

Prekonaj svoj strach - pripravujeme

Obrázok žralok

Príďte sa k nám do ZOO trošku báť! Dozviete sa viac o menej príťažlivých druhoch živočíchov, ich spôsobe života a dôležitosti pre ekosystém. Budete mať možnosť si niektoré z nich aj chytiť. Vezmite rodinu, kamarátov či kolegov na stretnutie s hadmi, slimákmi alebo článkonožcami a prekonajte samých seba a svoj strach.


Ohrozené organizmy planéty

Obrázok palma

Dáte si polievku zo žraločích plutiev? Nie? Objavte akými inými spôsobmi človek ohrozuje zvieratá a iné organizmy a ako prispieva k ich masovému vymieraniu. Oboznámte sa so základnými pojmami genetiky a biodiverzity. Dozviete sa viac o úlohe zoologických záhrad a prečo sú plánom B pre mnohé druhy zvierat. Spoločne tiež prejdeme vybrané ohrozené a kriticky ohrozené zvieratá v ZOO.


Planéta B

Obrázok recyklácia

Chcete sa orientovať v problematike klimatickej katastrofy a zistiť aká je aktuálna situácia? Čo pre nás znamená strata biodiverzity a ako sa na nej priamo podielame? Vzdelávanie ponúka orientáciu v problematike, aktivity na zvýšenie povedomia o triedení, cirkulárnej ekonomike, spracovaní odpadov a problematiky bioplastov. Účastníci si budú môcť vyskúšať ekologicky a environmentálne ladené aktivity a tiež výrobu niektorých alternatív bežných kozmetických produktov.