Enrichment zvierat

V zoologickej záhrade sa zvieratá nemusia starať o získavanie potravy, obranu svojho teritória či ochranu pred predátormi. O ich kŕmenie sa starajú krmovinári a ošetrovatelia, o zdravie veterinári. Tým pádom však chovom v ľudskej starostlivosti môže dochádzať k narušeniu prirodzeného správania, vzniku nudy a v krajných prípadoch aj k stereotypnému správaniu.

V zajatí je preto potrebné uspokojovať fyzické a behaviorálne potreby zvierat a stimulovať ich čo najviac k ich prirodzenému správaniu. Na to slúži tzv. enrichment (čít. enričment), resp. obohatenie, ktorý môže mať rôzne podoby.

Základnou kategóriou je samotné podávanie potravy. Namiesto uloženia krmiva do misky môže chovateľ potravu porozhadzovať po výbehu alebo po kúskoch poschovávať do rôznych skrýš. Zviera je tak prinútené potravu hľadať, čo nielen podnecuje jeho prirodzené správanie, ale aj zaženie nudu, ktorú zviera v zajatí môže prežívať. Nemenej dôležitým typom enrichmentu je to, ako vyzerá výbeh pre jednotlivé druhy zvierat. Trendom moderných zoologických záhrad je, aby sa výbehy čo najviac podobali prirodzenému prostrediu a stimulovali tak zvieratá k ich prirodzenej činnosti či pohybu. Surikaty alebo psi ušaté majú možnosť si svoje výbehy rozhrabať a vytvárať si skrýše a tunely. Výbeh vlkov poskytuje týmto šelmám dostatočný priestor na vyhrabávanie si nôr, ale aj potravy. Orangutany majú vnútorný aj vonkajší výbeh husto pretkaný silnými lanami, ktoré týmto najväčším stromovým ľudoopom umožňujú pohybovať sa tak, ako v pralese - rúčkovaním. Preliezky či ležadlá sa tiež pravidelne obmieňajú.

Obľúbenou kategóriou enrichmentu je hra. Uvedomujeme si dôležitosť tohto prvku a preto sú do výroby rôznych hračiek zapojení nielen samotní chovatelia, ale aj dobrovoľníci či návštevníci. Častokrát sú hračky kombinované s potravou, aby dané zviera hneď tak ľahko neomrzeli. U primátov sa najviac využívajú hojdacie siete a rôzne lopty. Pre šelmy je veľmi dôležitý pachový enrichment. Na to sa používa napríklad jutové vrece naplnené srsťou kopytníkov. V našej ZOO najčastejšie používame srsť lamy krotkej, ovce domácej alebo ťavy dvojhrbej. Vrece sa tiež môže zavesiť lanom na stĺp vo výbehu, aby poň šelma musela vyšplhať.

V roku 2019 sme sa rozhodli skúsiť aj enrichment, ktorý nielenže zabaví naše zvieratá, ale i vzdeláva návštevníkov a našich priaznivcov cez sociálne siete. V októbri sme využili sezónu tekvíc a vybraným druhom sme pripravili prekvapenie. Do vydlabaných tekvíc sme vyrezali statusy ohrozenia podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN pre jednotlivé druhy a umiestnili do nich rôznu potravu. Ohrozený leopard cejlónsky si napríklad našiel mäso, kriticky ohrozené diviaky visajanské si pochutili na tekvicovej dužine a jadierkach, psom ušatým z tekvice vyskakovali sarančatá a dikobraz bielochvostý objavil bohatú nádielku zeleniny. Šelmy či primáty využili neskôr tekvice aj na hru.