Šťúr obrovský

Pandinus imperator / Common emperor scorpion

Rad šťúry
Dĺžka tela 20 cm
Hmotnosť 30 – 50 g
Dĺžka života 5 – 8 rokov
Prostredie tropický les, savana
Potrava termity, pavúky, chrobáky a iné bezstavovce
Spôsob života skupinový, nočná aktivita, teritoriálny
Text ohrozenia
Text o našom chove
Šťúr obrovský je jedným z najväčších šťúrov na svete. Podobne ako iné druhy, jeho telo pod ultrafialovým žiarením svetielkuje do zelena alebo do modra.

Stupeň ohrozenia

zviera nebolo hodnotené alebo nie je zaradené do žiadnej zo skupín ohrozenia

Región výskytu