Adax núbijský

Addax nasomaculatus / Addax

Popis adax

Rad párnokopytníky
Čeľaď turovité
Dĺžka tela 120 - 130 cm
Výška 95 – 115 cm
Hmotnosť 60 – 125 kg
Dĺžka života 20 rokov v zajatí
Prostredie pieskové a kamenisté púšte a polopúšte severnej Afriky
Potrava trávy, byliny, listy malých krov
Spôsob života vytvára malé skupiny a veľké stáda počas migrácie, denná/nočná aktivita, teritoriálny, hierarchia
Počet mláďat 1
Dĺžka gravidity 8,5 mesiaca
Predátory zdraví dospelci nemajú prirodzených predátorov, mláďatá sú lovené šakalom
Adax patrí celosvetovo k najohrozenejším cicavcom. IUCN uvádza, že vo voľnej prírode žije posledných 30 až 90 dospelých jedincov a počty rapídne klesajú.

Stupeň ohrozenia

kriticky ohrozený (Critically Endangered) sa priraďuje druhom, ktoré čelia bezprostrednému nebezpečiu vyhynutia v blízkej budúcnosti

Región výskytu