Daniel škvrnitý

Dama dama / Fallow deer

vyznačuje sa najväčšou variabilitou sfarbenia srsti spomedzi čelade jeleňovitých

Rad párnokopytníky
Čeľaď jeleňovité
Dĺžka tela 130 - 175 cm
Výška 90 - 100 cm
Hmotnosť 30 - 80 kg
Dĺžka života 12 - 16 rokov, 25 v zajatí
Prostredie listnaté a zmiešané lesy, trávnaté oblasti, kroviny
Potrava najmä listy, ale aj korienky, hľuzy, kôra, semená, zrná, lesné plody, trávy, byliny, mladé výhonky
Spôsob života sociálny, samčie a samičie skupiny, zmiešané skupiny počas doby párenia, najmä nočná aktivita
Počet mláďat 1
Dĺžka gravidity cca 8 mesiacov
Predátory medvede, vlky

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu