Dikdik Kirkov

Madoqua kirkii / Kirk´s dikdik

najmenšia antilopa na svete

Rad párnokopytníky
Čeľaď turovité
Dĺžka tela 52 - 72 cm
Výška 31 - 41 cm
Hmotnosť 3 - 6 kg
Dĺžka života 3 - 5 rokov vo voľnej prírode, viac ako 10 rokov v zajatí
Prostredie východná a juhozápadná Afrika, polopúšte a suché savany, suché husté krovinaté lesy
Potrava listy kríkov, tráva, byliny, puky a plody
Spôsob života trvale v pároch, nočná aktivita, teritoriálny
Počet mláďat 1
Dĺžka gravidity 6 mesiacov
Predátory mačkovité šelmy
Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy na svete. Ak zacíti nebezpečenstvo, radšej sa ukryje v kroví, než by sa mal dať na útek. Jeho meno je odvodené od poplašného zvuku "zik-zik", ktorý vydáva.

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu