Dikobraz bielochvostý

Hystrix indica / Indian crested porcupine

ostne používa na obranu

Rad hlodavce
Čeľaď dikobrazovité
Dĺžka tela 70 – 90 cm
Hmotnosť 11 – 18 kg
Dĺžka života 15 rokov, v zajatí 20 rokov
Prostredie krovinaté oblasti, skalnaté svahy, lesy juhozápadnej a strednej Ázie
Potrava hľuzy, korienky, opadané ovocie, kôra, poľnohospodárske plodiny
Spôsob života nočné zviera, žije v malých rodinných klanoch, žije na zemi v prírodných skalnatých a zemných jaskyniach a vlastnými silami vyhrabaných brlohoch či úkrytoch iných zvierat
Počet mláďat 2 - 4
Dĺžka gravidity 93 až 105 dní, maximálne 112 dní
Predátory lev, leopard, tiger, dravé vtáky, hyena
Ak sa dikobraz cíti v ohrození, nacúva na nepriateľa a ostne mu zabodne do tela. Tie sa v tej chvíli uvoľnia zo svalových vankúšikov.

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu