Diviak lesný

Sus scrofa / Wild boar

je výborný plavec a aj veľmi rýchlo behá

Rad párnokopytníky
Čeľaď diviakovité
Dĺžka tela 90 – 200 cm
Výška 55 - 100 cm
Hmotnosť 60 – 270 kg
Dĺžka života 13 rokov, 27 rokov v zajatí
Prostredie poľnohospodárska krajina, listnaté a zmiešané lesy Európy a Ázie
Potrava žalude, bukvice, papradie, trávy, byliny, černice, korienky, zrno, zemiaky, repa, zdochliny, myši, mladé zajace a jelene, mladé vtáky, vtáčie vajcia, larvy chrobákov, hmyz, jaštery, hady, žaby, ryby, kôrovce, lastúrniky, dážďovky
Spôsob života vytvára rodiny 6 – 20 jedincov, samec samotársky, samica skupinový, nočná aktivita
Počet mláďat 4 - 8
Dĺžka gravidity 112 – 130 dní
Predátory vlk, tiger, lev, leopard, leopard snežný, rys
Tento druh je schopný prispôsobiť sa a žiť v rozličnom prostredí. Je to výborný plavec a tiež veľmi rýchlo behá. Z diviaka lesného bolo domestifikované prasa domáce.

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu