Mrenka nádherná

Chromobotia macracanthus

Stupeň ohrozenia

zviera nebolo hodnotené alebo nie je zaradené do žiadnej zo skupín ohrozenia

Región výskytu