Neónka červená

Paracheirodon axelrodi

Stupeň ohrozenia

Región výskytu