Pancierníček panda

Corydoras panda

Stupeň ohrozenia

takmer ohrozený (Nearly Threatened) priraďuje sa druhom, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti ohrozené vyhynutím, ale ešte stále nespĺňajú podmienky pre zaradenie do stupňa ohrozený

Región výskytu