Bažant zlatý

Chrysolophus pictus

Rad hrabavce
Dĺžka tela samec 90 - 105 cm, samica 60 - 80 cm
Prostredie lesy a polia
Potrava semená, zrná, listy, bezstavovce, plody
Počet vajec 8 - 12
Dĺžka inkubácie 22 - 23 dní

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu