Belaňa tundrová

Bubo scandiacus

Rad sovy
Dĺžka tela 51 - 68,5 cm
Hmotnosť 1134 - 2000 g
Rozpätie krídiel 137 – 164
Prostredie arktická tundra
Potrava lumíky, zajace, králiky, myši, veverice, potkany, krty, husi, kačice, čajky, bažanty, ryby, zdochliny
Počet vajec 7 - 9
Dĺžka inkubácie 30 – 33 dní

Stupeň ohrozenia

zraniteľný (Vulnerable) druhy, ktoré čelia veľkému nebezpečiu vyhynutia v strednodobom období, ak sa podmienky nezmenia

Región výskytu