Drozd čiernoprstý

Turdus dissimilis

Rad spevavce
Dĺžka tela 22- 24 cm
Hmotnosť 70 - 90 g
Prostredie tropický les
Potrava semená, hmyz, červy, ulitníky, bobule
Spôsob života žije v pároch
Počet vajec 2 - 6
Dĺžka inkubácie 12 až 15 dní

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu