Hlaholka severská

Bucephala clangula

Rad zúbkozobce
Dĺžka tela 40 - 56 cm
Hmotnosť 0,6 - 1,3 kg
Rozpätie krídiel 77 - 83 cm
Dĺžka života 15 rokov
Prostredie vodné toky v ihličnatých lesoch
Potrava mäkkýše, kôrovce a vodné bezstavovce, ikry, vodné rastliny
Spôsob života skupinové, väčšinu času trávia na vode, v početných kŕdľoch, potápajú sa za potravou a často synchronizujú svoje ponory s ostatnými, migrujúce
Počet vajec 6 - 11
Dĺžka inkubácie 27 - 33 dní

Samec má viditeľné biele škvrny pred očami a výrazné čiernobiele sfarbenie. Obe pohlavia majú v dospelosti nápadne žltú očnú dúhovku, samce viac tmavšiu.

Stupeň ohrozenia

málo dotknutý (Least Concern) ide o druhy, pri ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia

Región výskytu