Antilopa vraná

Vo februári sme sa potešili hneď dvomi mláďatkami antilopy vranej, jedno, samička, sa narodila 6. 2. a druhé, samec, 24. 2. 2021.

Antilopy vraná patrí medzi najagresívnejšie antilopy. Predátorom, napríklad levom priamo čelí. Používa pri tom svoje dlhé rohy a je dobre známa svojou bojovnosťou. 

U tohto druhu antilop je výrazný pohlavný dimorfizmus. To znamená, že viditeľne viete rozlíšiť samca od samice. Samce sú od samíc väčšie, čierno sfarbené a majú dlhšie rohy. Samice sú menšie, obvykle hnedé až tmavohnedé. Obe pohlavia majú biele brucho a typickú masku na tvári. Samce medzi sebou bojujú o územie a samice v typickom postoji „na kolenách“. Stáda sa skladajú z viacerých samíc (15 – 25 ks) s mláďatami a jedného dominantného samca. Samce sa snažia si obhájiť úrodné územia, aby tak prilákali samice do svojho teritória.