Zebra Chapmanova

Záverom prázdnin sa nám rozrástlo aj stádo zebier.  Prvé tohtoročné mláďa u zebier - samček dostal meno afrického pôvodu, Manu.  Hrdý otec, je náš chovný samec Viktor a matkou sa stala samica Mara. Všetkých  členov stáda môžete spolu vidieť vo výbehu. Zebrám pomáha ich čierno-biele sfarbenie pri strete s nepriateľom. Predátor má problém rozoznať iba jedného jedinca v skupine zebier. Pruhy zároveň skresľujú  vzdialenosť zebry za šera alebo tmy. Podobne to vplýva aj na dotieravý hmyz, ktorý ich odrádza, lebo hmyz rozoznáva len väčšie plochy rovnakej farby a ktorého oči majú problém si vybrať jedného konkrétneho jedinca. Pruhy zebrám slúžia ako prirodzená ochrana proti slnku.