Záchranné programy EEP, ESB, ISB

Počet chovaných druhov a jedincov

(počty druhov a jedincov zvierat sú uvedené k 31. 12. 2018)

SkupinaDruhyJedince
Bezstavovce / Invertebrates 11 196
Ryby / Pisces 18 129
Plazy / Reptilia 20 48
Vtáky / Aves 46 216
Cicavce 87 427
SPOLU 182 1016
 

Stavy zvierat v ZOO Bratislava k 31. 12. 2017:
Kopytníky (PDF 293 kB).
Vtáky (PDF 294 kB).
Šelmy (PDF 264 kB).
Vačkovce a slabozubce (PDF 198 kB).
Ryby (PDF 210 kB).
Primáty (PDF 218 kB).
Plazy (PDF 236 kB).

 

Čo je EEP a ESB ?

Európskou asociáciou zoologických záhrad a akvárií (EAZA) boli založené Európske záchranné programy (EEP) a Európske plemenné knihy (ESB) pre rôzne ohrozené druhy zvierat. Prvé EEP vznikli v roku 1985. V súčasnosti existuje EEP a ESB pre viac ako 250 druhov zvierat. Každý  EEP má svojho koordinátora chovu a participujú v ňom mnohé zoologické záhrady. EEP koordinátori chovu vedú plemenné knihy pre niektoré druhy zvierat, v ktorých sa uvádzajú analýzy populácie a odporúčania na zostavovanie vhodných chovných skupín a odchovov.
Pre niektoré ohrozené druhy zvierat sú založené len Európske plemenné knihy, ktoré vedú odborní pracovníci z európskych ZOO. V týchto knihách sa presne uvádza prehľad celkovej populácie daného druhu v rámci Európy vrátane podrobných údajov o ich pôvode a genetike. ESB sú prípravnou fázou na zriadenie EEP.
Najbližšími spolupracovníkmi koordinátorov chovu sú členovia EEP komisie pre daný druh, ktorí kooperatívne vydávajú príručky o chove ohrozených druhov zvierat so zameraním na ustajnenie, výživu, prevenciu ochorení, prevenciu proti príbuzenskej plemenitbe, demografiu a genetickú variabilitu.
Založenie ktoréhokoľvek chovného programu si vyžaduje systematickú prípravu. V prípravných fázach sú nápomocné tzv. TAGs - Taxon Advisory Groups, ktoré sú poradnými orgánmi pre ten ktorý druh zvierat. Existuje 41 poradných skupín. Každú skupinu vedie predseda a jej členmi sú koordinátori chovu a poradcovia. Vydáva sa pravidelne TAG Survey - inventárny zoznam všetkých zvierat v európskych ZOO a Správy TAG Survey - prehľad všetkých európskych kolekcií v ZOO.

Existuje plán európskej kolekcie zvierat, ktorý uvádza:

 • odporúčania o počte chovanej populácie
 • odporúčania, ktoré druhy zvierat je vhodné držať a ktoré nie
 • kooperatívnu ochranu daných populácii

Informácie o zvieratách sa zhromažďujú prostredníctvom:

 • EEP dotazníkov (aj do plemenných kníh)
 • TAG dotazníkov (do TAG Survey Reports)
 • ARKS: Animal Records Keeping System
 • ISIS: International Species Information Systém

Do EEP (Európske záchranné programy pre ohrozené druhy) je v našej ZOO zapojených: 31 druhov zvierat

 • adax núbijský (Addax nasomaculatus)
 • potkanokengura králikovitá (Bettongia penicillata)
 • zubor európsky (Bison bonasus)
 • nosorožec tuponosý (Ceratotherium simum simu)
 • kulan turkménsky (Equus hemionus kulan)
 • kôň Przewalského (Equus przewalskii)
 • žirafa rothschildova (Giraffa camelopardalis camelopardalis )
 • hrošík libérijský (Hexaprotodon liberiensis)
 • gibon zlatolíci (Hylobates gabriellae)
 • šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)
 • útloň malý (Nycticebus pygmaeus)
 • leopard cejlónsky (Panthera pardus kotiya)
 • tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
 • sika vietnamský (Cervus nippon pseudaxis)
 • vari čiernobiely (Varecia variegata)
 • vari červený (Varecia rubra)
 • orangutan sumatriansky (Pongo abelii)
 • mačiak Brazzov (Cercopithecus neglectus)
 • panda červená (Ailurus fulgens)
 • makak magot (Macaca sylvanus)
 • jaguár americký (Panthera onca)
 • diviak visajanský (Sus cebifrons negrinus)
 • oryx arabský (Oryx leucoryx)
 • zebra Grévyho (Equus grevyi)
 • hyena pásavá (Hyaena hyaena)
 • pes ušatý (Otocyon megalotis)
 • lemur kata (Lemur catta)

Z deponovaných zvierat

 • žeriav čierno-biely (Grus japonesis)
 • maki myšovitý (Microcebus murinus)
 • mandril pestrotvárny (Mandrillus sphinx)
 • koza skrutkorohá (Capra falconeri heptneri)

Do ESB (Európske plemenné knihy) je v našej ZOO zapojených: 12 druhov zvierat

 • leňoch dvojprstý (Choelopus didactylus)
 • kengura červená (Macropus rufus)
 • kosmáč striebristý (Mico argentatus)
 • medveď hnedý (Ursus arctos)
 • tamarín žltoruký (Saguinus midas midas)
 • sitatunga západná (Tragelaphus spekii gratus)
 • vodárka lečve kafuenská (Kobus leche kafuensis)
 • krokodíl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)
 • rys ostrovid (Lynx lynx carpaticus)
 • dikdik Kirkov (Madoqua kirkii)
 • ara zelená (Ara militaris mexicana)
 • antilopa vraná (Hippotragus niger niger)