Čo robiť keď náhodou natrafíte na opustené mláďatko srnky, jeleňa či daniela

Keďže veľká časť našej zoologickej záhrady sa nachádza v lesnej časti, kde prirodzene žijú aj srny, jelene, diviaky a iná lesná zver, mali sme aj my nedávno tú česť vidieť krásne malé mláďatko odložené vo vysokej tráve. A čo robiť v prípade, keď náhodou na takto zdanlivo „opustené“ mláďatko natrafíte?

Rozhodli sme sa podeliť sa s vami o to, ako postupovať a čo robiť, ak nájdete „opustené“ mláďatko i vy.

Ľudské obydlia, šport alebo turizmus často privedú ľudí do blízkosti životného priestoru našich zvieracích spoluobyvateľov tejto planéty. Aj Slovensko je krajinou, kde môžeme, celkom bežne, srny, jelene či daniele vidieť v blízkosti ciest, domovov, lúk alebo lesov. V období od začiatku mája do polovice júna, kedy sa rodí najviac lesnej zvery nie je vylúčené, že môžete v tráve či kríkoch objaviť skryté mláďatko. Inštinkt nám hovorí, že o mláďatko je potrebné sa postarať, lebo je samé, opustené, mama ho odvrhla a ďalšie podobné myšlienky, ktoré sa nám preháňajú hlavou. A tak mláďatko zoberieme na ruky, dotýkame sa ho, prípadne ho odnesieme, či už domov, na políciu alebo do záchrannej stanice. Mnoho ľudí ale nevie, že práve touto prehnanou starostlivosťou robí veľkú chybu.

Totižto, takto odložené mláďatko vôbec nie je stratené, ani opustené. V prvých dňoch života mama netrávi toľko času s mláďaťom. Ide o prirodzenú ochranu čerstvo narodeného mláďatka pred šelmami. Tým, že nemá taký výrazný pach, predátor ho neobjaví. Napomáha tomu aj jeho ochranné, nevýrazné, sfarbenie srsti. V prípade nebezpečia sa mláďa pritlačí viac k zemi a splynie s okolitým prostredím. V tomto strnulom stave, ktorý sa odborne nazýva akinóza, srnča, jelenča alebo danielča vydrží až kým nebezpečenstvo nepominie, kým sa predátor alebo človek nevzdiali.

Vo väčšine prípadov sa jeho mama nachádza v blízkosti mláďaťa. Nemôžeme však čakať, že sa nám ukáže.

Preto, ak nájdeme takéto mláďatko, nehladkáme ho, nedotýkame sa ho, neberieme ho na ruky a najmä neodnášame preč. Ak by sme ho aj neskôr chceli do prírody vrátiť, môže sa stať, že by ho matka neprijala späť. Pomýlená záchrana sa teda vlastne stáva krádežou mláďaťa jeho matke. A možno ste ani nevedeli, že odnesenie malého srnca, jeleňa či daniela z poľovníckeho revíru môže byť považované za trestný čin pytliactva.

Osud odneseného mláďaťa, ktoré je následne odchované ľuďmi na fľaši tiež nemusí vždy skončiť šťastne. Zvieratá sa pri ľuďoch stávajú menej plachými. Človeka považujú najprv sa svoju mamu, neskôr za súčasť čriedy. V čriedach často dochádza k súbojom o postavenie a udržanie si miesta v hierarchii. Keďže zviera sa nebojí a stratilo prirodzenú plachosť a rešpekt, môže dôjsť aj k napadnutiu človeka krotkým zvieraťom. Takéto zviera býva potom, kvôli bezpečnosti človeka, utratené.