Podporujeme ochranu gibonov vo Vietname

Najdôležitejšou úlohou moderných zoologických záhrad v súčasnosti je predovšetkým ochrana biodiverzity. Úlohou a cieľom zoo však nie je len chov a starostlivosť o ohrozené a vzácne druhy zvierat, ale stále väčší dôraz je kladený na ochranu fauny a flóry v miestach ich prirodzeného výskytu, tzv. ochrana in situ. 

Prečo gibony?

Zoo Bratislava sa stala partnerskou organizáciou na projekte ochrany ohrozeného gibona zlatolíceho severného (Nomascus annamensis) vo vietnamskom národnom parku Kon Ka Kinh. Tento druh gibona nie je chovaný v žiadnej z európskych zoologických záhrad, a preto je jeho ochrana realizovaná priamo v mieste prirodzeného výskytu. Odhaduje sa, že vo voľnej prírode ostáva posledných približne 800 jedincov a počty naďalej klesajú. Keďže znalosti o tomto druhu sú limitované, hlavným cieľom projektu je dlhodobý monitorovací program a s tým spojená výskumná činnosť. Finančné prostriedky získané z príspevkov partnerských inštitúcií putujú tiež na výcvik a technické vybavenie strážcov parku či vzdelávacie aktivity v miestnych komunitách. Zoo Bratislava sa dlhodobo a úspešne venuje chovu príbuzného druhu, gibona zlatolíceho južného (Nomascus gabriellae). Ten sa vyskytuje v južnom Vietname, Laose a severovýchodnej Kambodži.

Ohrozenie

Gibony sú najmenšími ľudoopmi a sú našimi blízkymi príbuznými. Sú veľmi inteligentné a aktívne, páry sú si verné po celý život. Ich domovom sú koruny stromov v dažďových pralesoch. Zraniteľní sú tak predovšetkým stratou prirodzeného prostredia, čoho príčinou je najmä nelegálna ťažba dreva, urbanizácia a premena lesov na poľnohospodársku krajinu. Sú však tiež lovení na mäso či ako domáci maznáčikovia. Obľúbení sú tiež ako súčasť tradičnej medicíny.

Kto stojí za projektom?

Projekt na ochranu gibona zlatolíceho severného je spoločnou akciou nadácie Stiftung Artenschutz a Frankfurtskej zoologickej spoločnosti (FZS). Je súčasťou programu FZS “Ochrana lesov v horách stredného Vietnamu”, ktorý prebieha už od roku 2010. Tento ochranársky projekt je realizovaný vďaka podpore európskeho analytika zoologických záhrad Anthony Sheridana, ktorý je tiež kontaktnou osobou a garantom dohody medzi projektovými stranami. Ako partnerská zoo sme sa zaviazali k finančnej podpore tohto projektu po dobu 3 rokov.

Viac informácii o projekte sa dočítate tu: https://www.stiftung-artenschutz.de/en_US/


Samec gibona, foto: T. Nadler

fotoChristof Schenck/ZGF

Project manager Dr. Ho Thang Long, foto: Christof Schenck/ZGF